Linh kiện chuyển mạch

GW40V60DF
30.000₫
Chi tiết
APT8030LVFRG
280.000₫
Chi tiết
27N80Q IXFK27N80Q IXYS
245.000₫
Chi tiết
18NE50 SVF18NE50PN
22.000₫
Chi tiết
23N50E - 23A 500V
22.000₫
Chi tiết
FGA6540 FGA6540WDF
45.000₫
Chi tiết
11N90E
30.000₫
Chi tiết
K4108 2SK4108
24.000₫
Chi tiết
RJH60F7
50.000₫
Chi tiết
K2698 2SK2698
20.000₫
Chi tiết
50JR22 GT50JR22
40.000₫
Chi tiết
MBQ60T65PES 60T65PES
60.000₫
Chi tiết
45N60S1 NGTB45N60S1WG
55.000₫
Chi tiết
FGA60N60UFD
55.000₫
Chi tiết
K75T60 75N60T IKW75N60T
45.000₫
Chi tiết
K30H603
57.000₫
Chi tiết
K30T60
60.000₫
Chi tiết
RJH60F5
45.000₫
Chi tiết
23N50E FMH23N50E
27.000₫
Chi tiết
K4107 2SK4107
29.000₫
Chi tiết
K3878 2SK3878
35.000₫
Chi tiết
K40H1203
35.000₫
Chi tiết
CM400DU-12H
Call
Chi tiết
CM150DU-12H
Call
Chi tiết
2MBI400NT-060-01
Call
Chi tiết
2MBI300NB-060-01
Call
Chi tiết
2MBI300NB-060
Call
Chi tiết
2MBI100U4H-170
Call
Chi tiết
2MBI200N-060
Call
Chi tiết
IRF9Z24 12A-55V
7.000₫
Chi tiết
H25R1203  25A 1200V
35.000₫
Chi tiết
K4145 2SK4145
Call
Chi tiết
40N60 THÁO MẠCH
20.000₫
Chi tiết
2SK1938
20.000₫
Chi tiết
22N50
27.000₫
Chi tiết
G20N60B3D 20N60 TO-247
25.000₫
Chi tiết
24N60C3 CHÍNH HÃNG
80.000₫
Chi tiết
20N60C3 CHÍNH HÃNG
55.000₫
Chi tiết
G160N60UFD 160N60
120.000₫
Chi tiết
40N60 FGH40N60
30.000₫
Chi tiết
FGA30N120 30N120
30.000₫
Chi tiết
60N60 FGH60N60
42.000₫
Chi tiết