MODULE CÔNG SUẤT

7MBR50SB120
Call
Chi tiết
GD40PIK120C5S
Call
Chi tiết
GD25PIK120C5S
Call
Chi tiết
GD15PIK120C5S
Call
Chi tiết
GD25PIT120C5S
Call
Chi tiết
DDB6U104N16RR
Call
Chi tiết
7MBR25SA120-50
Call
Chi tiết
FP50R12KT3
1.200.000₫
Chi tiết
FS50R12KE3
1.200.000₫
Chi tiết
FP75R12KE3 FP75R12KT3
1.500.000₫
Chi tiết
FS100R12KT3
2.750.000₫
Chi tiết
FS100R12KT4G
3.850.000₫
Chi tiết
FP25R12KE3
Call
Chi tiết
11NAB126V1
Call
Chi tiết
SANREX PK110FG160
1.650.000₫
Chi tiết
MTC160TS120
Call
Chi tiết
IGBT FP40R12KT3
1.100.000₫
Chi tiết
IGBT CM25MD-24H
1.200.000₫
Chi tiết
6RI100G-160 ( 100A-1600V)
250.000₫
Chi tiết