CONNECTORS - SOCKETS

CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH 1A-250VAC
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
DB15 CÁI
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
DB15 ĐỰC
3.000₫
Chi tiết
DB25 CHÂN CONG ( CÁI )
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
ĐẦU CẮM RJ45
8.000₫
Chi tiết
ĐẦU USB MINI
3.000₫
Chi tiết
ĐẾ IC 14 CHÂN
500₫
Chi tiết
ĐẾ IC 18 CHÂN
600₫
Chi tiết
ĐẾ IC 20 CHÂN
800₫
Chi tiết
ĐẾ IC 22 CHÂN
1.000₫
Chi tiết
ĐẾ IC 24 CHÂN
1.000₫
Chi tiết
ĐẾ IC 28 CHÂN
1.000₫
Chi tiết
ĐẾ IC 32 CHÂN
1.000₫
Chi tiết
ĐẾ IC 40 CHÂN
1.500₫
Chi tiết
ĐẾ IC 42 CHÂN
1.500₫
Chi tiết
ĐẾ IC 6 CHÂN
500₫
Chi tiết
ĐẾ IC 8 CHÂN
500₫
Chi tiết
ĐẾ PIN 1.5V (4 VIÊN)
22.000₫
Chi tiết
ĐẾ PIN 1.5V (8 VIÊN)
35.000₫
Chi tiết
HUB USB 2.0 - 4 CỔNG
70.000₫
Chi tiết
JACK AUDIO
2.500₫
Chi tiết
JACK ÂM THANH 3.5MM
2.500₫
Chi tiết
JACK DC - DC005
3.000₫
Chi tiết
JACK DC CÁI
10.000₫
Chi tiết
JACK NGUỒN DC002
1.000₫
Chi tiết
KẸP CÁ SẤU MINI
6.000₫
Chi tiết
SOCKET IC 20 CHÂN
9.000₫
Chi tiết
SOCKET IC 40 CHÂN
15.000₫
Chi tiết