BẾP TỪ - LÒ VI SÓNG - NỒI

25N120 ORIGINAL
34.000₫ 30.600₫
Chi tiết
CẦU CHÌ CAO ÁP 5KV - 0.9A
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
CẦU CHÌ NHIỆT  250V10A 192 ĐỘ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
DIODE LÒ VI SÓNG 2X062H
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
DIODE LÒ VI SÓNG CL01 T3512
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
FGA30N120 30N120
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
FSD210 DIP7
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
H20R1203 20R1203
40.000₫ 36.000₫
Chi tiết
HA17741 DIP-8
6.500₫
Chi tiết
IC NGUỒN BẾP TỪ - FSD200
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
IGBT 25N120
17.000₫ 15.300₫
Chi tiết
THERMISTOR MF58 - 100K
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
THERMISTOR MF58 - 50KΩ
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
THX201H THX201 DIP8
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 0.27UF - 1200V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 0.33UF - 1200V
14.000₫ 12.600₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 2UF - 275V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 4UF - 275V 400V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 5UF - 275V 400V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ CAO ÁP LÒ VI SÓNG 1UF - 2100V
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết