Linh kiện thụ động

ĐIỆN TRỞ 50W 1R
20.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5Ω 25W
18.000₫
Chi tiết
TỤ 470UF 450V - SAMXON
59.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ NHIỆT NTC 5D-15
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ GỐM 150pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 470pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 27pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 47pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
VI TRỞ TRÒN 102 - 1kΩ
1.000₫ 900₫
Chi tiết
VI TRỞ TRÒN 200Ω
1.000₫ 900₫
Chi tiết
VI TRỞ TRÒN 202 - 2kΩ
1.000₫ 900₫
Chi tiết
VI TRỞ TRÒN 204 - 200kΩ
1.000₫ 900₫
Chi tiết
VI TRỞ TRÒN 502 - 5kΩ
1.000₫ 900₫
Chi tiết
VI TRỞ TRÒN 203 - 20kΩ
1.000₫ 900₫
Chi tiết
TỤ 330UF 450V NICHICON
49.000₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 5UF - 275V 400V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 4UF - 275V 400V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ WTH118 100kΩ
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 400V TỤ 100MF
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ 330UF - 450V TỤ 330MF
32.000₫ 28.800₫
Chi tiết
TỤ 3300UF TỤ 3300MF - 35V
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
TỤ 3300UF - 16V
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 35V
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 8MHZ 3 CHÂN
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ 10000UF - 100V
62.000₫ 55.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 0.33UF - 1200V
14.000₫ 12.600₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 0.27UF - 1200V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 2UF - 275V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ CAO ÁP LÒ VI SÓNG 1UF - 2100V
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 2UF - 450V
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 1.5UF-450V
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
TỤ 16V220UF 227 220UF D7343
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
TỤ 25V10UF 106E 10UF A3216
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
TỤ 16V10UF SMD TỤ DÁN
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ THANH 4.7K
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
CUỘN CẢM 47UH 0.8A
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
CUỘN CẢM 220UH - 5*5MM
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
CUỘN CẢM 47UH - 12*12*7MM
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
CUỘN CẢM VUÔNG 33UH - 7*7*4MM
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
TỤ CBB223J-100V (22NF;0.022UF)
1.000₫ 900₫
Chi tiết
TỤ CBB473K-630V (47NF;0.047UF)
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
TỤ CBB474J-400V (470NF;0.47UF)
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ CBB105J-100V (1UF)
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ CBB101J-100V (100PF; 0.1NF)
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
TỤ CBB473J-100V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
TỤ 3300UF-63V 18*35MM  63V-3300UF
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ 3300UF-50V - 18*35MM 50V-3300UF
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
VARSISTOR 7D390K 7D-390K
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
VARSISTOR 10D680K 10D-680K
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết