Linh kiện thụ động

74HC244D
5.500₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 50W 1R
20.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5Ω 25W
18.000₫
Chi tiết
TỤ 470UF 450V - SAMXON
59.000₫
Chi tiết
VI TRỞ TRÒN 200Ω
1.000₫
Chi tiết
TỤ 330UF 450V NICHICON
49.000₫
Chi tiết
TỤ 3300UF - 16V
3.000₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 35V
5.000₫
Chi tiết
TỤ 10000UF - 100V
70.000₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 2UF - 450V
10.000₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 1.5UF-450V
10.000₫
Chi tiết
CUỘN CẢM 47UH 0.8A
1.500₫
Chi tiết