Sửa biến tần ABB  | Sửa biến tần Schneider | Sửa biến tần Siemens Sửa biến tần Danfoss | Sửa biến tần Yakawa | Sửa biến tần LS | Sửa biến tần INVT | Sửa biến tần Fuji | Sửa biến tần Emerson | Sửa biến tần Delta | Sửa biến tần Inovance Sửa biến tần Hitachi | Sửa biến tần Delixi | Sửa biến tần Best Sửa biến tần Sanch | Sửa biến tần Allen Bradley AB | Sửa biến tần KEB 

SỬA CHỮA BIẾN TẦN

 

Công ty sửa biến tần tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ĐÀ NẴNG

SỬA CHỮA BIẾN TẦN TẠI ĐÀ NẴNG

Sửa chữa biến tần ABB, Sửa chữa Biến tần Siemens, Biến tần Emersons, Biến tần Sneijder, Biến tần Yaskawa, Sữa chữa Biến tần LS, Sữa chữa biến tần Delta, Sữa chữa Biến tần INVT, Biến tần Lenze, Biến tần Fuji và các dòng biến tần như Biến tần Yolico, Biến tần Nowforever..........

- Sửa chữa biến tần lỗi nguồn, lỗi quá áp, lỗi quá dòng

- Sửa chữa biến tần lỗi lệch pha, hỏng công suất

- Cài đặt biến tần theo yêu cầu

SỬA CHỮA BIẾN TẦN LS - SỬA CHỮA BIẾN TẦN IG5

Sửa chữa biến tần LS các dòng 0.75KW đến 37KW lỗi nguồn điều khiển, Nguồn Bus DC, hỏng công suất, hỏng chỉnh lưu, thấp áp, quá áp, lỗi quá dòng, lỗi lệch pha

Công ty sửa biến tần LS tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần LS tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần IG5

Sửa chữa biến tần tại Đà Nẵng

Sửa biến tần máy giặt tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần máy giặt ở Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần IG5

Sửa chữa biến tần tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần Đà Nẵng

Sửa biến tần tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN YASKAWA - SỬA CHỮA BIẾN TẦN H1000

Sửa chữa biến tần yaskawa tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần Yaskawa lỗi nguồn điều khiển, lỗi công suất, lỗi thấp áp, lỗi quá áp, lỗi quá dòng, lỗi lệch pha

Công ty sửa biến tần Yaskawa tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần H1000

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ĐÀ NẴNG - SỬA CHỮA BIẾN TẦN LENZE

Sửa chữa biến tần Lenze tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần LENZE

SỬA CHỮA BIẾN TẦN DANFOSS TẠI ĐÀ NẴNG

Sửa chữa biến tần danfoss

Sửa chữa biến tần Danfoss VLT2800, Sửa chữa biến tần Danfoss VLT2900

Sửa chữa biến tần Danfoss lỗi nguồn điều khiển, Nguồn Bus DC, hỏng công suất, lỗi thấp áp, lỗi quá áp, lỗi quá dòng, lỗi lệch pha

Công ty sửa biến tần danfoss ở đà nẵng

Sửa biến tần danfoss tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần danfoss

Sửa chữa biến tần Danfoss Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN INVT

Sửa chữa biến tần INVT tại Đà Nẵng

Công ty sửa biến tần INVT ở Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần INVT GD20

Sửa chữa biến tần INVT

Sửa biến tần INVT tại Đà nẵng

Sửa chữa biến tần INVT tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần INVT

Sữa chữa biến tần Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN NOWFOREVER

Sửa chữa biến tần Nowforever tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần Nowforever

SỬA CHỮA BIẾN TẦN SIEMENS TẠI ĐÀ NẴNG

Sửa chữa biến tần Siemens tại Đà Nẵng

Công ty chuyên sửa chữa biến tần siemens ở Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần Siemens

Sửa chữa biến tần siemens tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN SAJ

Sửa chữa biến tần SAJ tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần SAJ

SỬA CHỮA BIẾN TẦN YOLICO

Sửa chữa biến tần Yolico tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần Yolico

Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ABB TẠI ĐÀ NẴNG

Sửa chữa biến tần ABB 

Sửa chữa biến tần ABB các dòng như ACS150, ACS355, ACS550 với công suất từ 0.75KW đến 132KW

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ABB

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ABB ACS800

Công ty sửa chữa biến tần ABB tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần ABB tại Đà Nẵng

Sửa biến tần ABB ACS800 315KW

Sửa biến tần ABB

Sửa biến tần ABB lỗi Short circuit

Sửa chữa biến tần ACS800

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ACS810

Sửa chữa biến tần ACS810

Sửa biến tần ACS810

Sửa biến tần ABB ACS810

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ACS510 ACS550

Sửa biến tần ABB tại đà nẵng

Sửa chữa biến tần ABB ở Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần ACS510

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ACS355

Sửa chữa biến tần ACS355

Sửa biến tần ABB ACS355 tại Đà Nẵng

Sửa biến tần ABB tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ABB ACS550

Sửa chữa biến tần ABB ACS550

Sửa biến tần ABB ACS550

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ABB ACS150

Sửa chữa biến tần ABB ACS150

Sửa chữa biến tần ABB

Sửa chữa biến tần ABB tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN HITACHI

Sửa chữa biến tần Hitachi SJ700 

Sửa chữa biến tần Hitachi

Sữa chữa biến tần hitachi ở Đà nẵng

Sửa chữa biến tần hitachi tại Huế

SỬA CHỮA BIẾN TẦN MITSHUBISHI

Sửa chữa biến tần Mitshubishi tại Đà Nẵng

Công ty sửa chữa biến tần Mitshubishi ở Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần mitshubishi

Sửa chữa biến tần mitshubishi tại Đà nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN FUJI

Sửa biến tần fuji electric

Sửa chữa biến tần fuji tại đà nẵng

Sửa chữa biến tần fuji ở Đà Nẵng

Sửa biến tần fuji ở Đà Nẵng

Sửa biến tần fuji

Sửa chữa biến tần Mitshu

SỬA CHỮA BIẾN TẦN DELTA

Sửa chữa biến tần delta tại Đà Nẵng

Công ty sửa chữa biến tần delta tại Đà Nẵng

Sửa biến tần delta tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần delta

Sửa biến tần delta ở Đà Nẵng

Sửa biến tần delta ở Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần delta CT2000

Sửa biến tần delta CT2000

Sửa chữa biến tần delta

Sửa biến tần delta tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN INOVANCE

Sửa chữa biến tần Inovance tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần Inovance tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ALTIVAR SCHNEIDER

Sửa biến tần Altivar Schneider tại Đà Nẵng

Công ty sửa chữa biến tần schneider tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần ATV71

Sửa biến tần schneider ATV61

Sửa chữa biến tần ATV71 tại Đà nẵng

Sửa chữa biến tần Schneider tại Đà Nẵng

Sửa biến tần Altivar tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN VARISPEED

Sửa chữa biến tần Varispeed tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần Varispess 616G5, Sửa chữa biến tần Varispeed 606PC3

Sửa biến tần Varispeed tại Đà Nẵng

SỬA CHỮA BIẾN TẦN MÁY CNC - BIẾN TẦN SPINDLE

Sửa chữa biến tần máy CNC tại Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần 3,7KW

SỬA CHỮA BIẾN TẦN VEICHI

Công ty sửa chữa biến tần Veichi ở Đà Nẵng

Sửa chữa biến tần veichi

Sửa biến tần veichi

SỬA CHỮA BIẾN TẦN ALLEN-BRADLEY

Sửa biến tần power flex

Sửa chữa biến tần allen-bradley

SỬA CHỮA BIẾN TẦN PANASONIC

Sửa chữa biến tần Panasonic tại Đà Nẵng

ĐIỆN TỬ VIETNIC - SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ, ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

- Sửa chữa Biến tần, Servo driver, UPS, Máy hàn, Nguồn chuyên dụng, Sạc ắc quy, Inverters, PLC, HMI, Driver Controllers, DCS, Máy may, Thiết bị công nghiệp....

- Thiết kế mạch, lập trình theo yêu cầu các mạch ứng dụng

- Tư vấn, thiết kế tủ điện. Bảo trì thiết bị sản xuất tự động, Máy NC, CNC, Phay, Tiện, Máy đúc, Máy ép, Dập....

* Với đội ngũ là Kỹ Sư, Cử Nhân chuyên ngành Điện Tử, Cơ Điện Tử, Tự Động Hóa.., có kinh nghiệm tích lũy trong quá trình sửa chữa, cũng như thiết kế, Chúng tôi hy vọng sẽ đáp ứng được và mang lại hiệu quả cao nhất đến với quý khách hàng.

Thông tin liên hệ :

- Điện Tử VIETNIC

- Địa chỉ : 816 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

- SĐT : 0979836355

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng - Giá trị đơn hàng tối thiểu 100,000 vnđ. Quý khách vui lòng chọn mua thêm sản phẩm. Xin cảm ơn!( Sản phẩm)