Linh kiện nguồn máy hàn

THERMISTOR MF58 - 10K
3.000₫
Chi tiết
UC3846DW
46.000₫
Chi tiết
L7815 LM7815 7815
5.000₫
Chi tiết
LM2576S - 5.0 LM2576
5.500₫
Chi tiết
LM78H05K 78H05 7805
9.500₫
Chi tiết
LM78H12K 78H12
22.000₫
Chi tiết
UC3846N
20.000₫
Chi tiết
KA3846
17.000₫
Chi tiết
NE555
2.000₫
Chi tiết
LM386
3.500₫
Chi tiết
SG3524N
12.000₫
Chi tiết
UC3823N UC3823
55.000₫
Chi tiết
UC3825N
28.000₫
Chi tiết
UC3846
28.000₫
Chi tiết
UC3846N ORIGINAL
45.000₫
Chi tiết
UC3854N
55.000₫
Chi tiết
UC2842BN
10.000₫
Chi tiết
UC2842B
8.000₫
Chi tiết
UC2825DW UC2825
20.000₫
Chi tiết
UC2825N
20.000₫
Chi tiết
UC3845AN
7.000₫
Chi tiết
UC3906N
60.000₫
Chi tiết
UCC3895DW ORIGINAL
150.000₫
Chi tiết
LM1117 - 3.3
6.000₫
Chi tiết
LM1117 - 5.0
6.000₫
Chi tiết
SG3525AN SG3525A SG3525
10.000₫
Chi tiết
LM358N LM358
2.500₫
Chi tiết
KA3525A
8.500₫
Chi tiết
UC3844B
10.000₫
Chi tiết
UC2844B
10.000₫
Chi tiết
UC3842B
9.000₫
Chi tiết
UC3843B
7.500₫
Chi tiết
UC3845B
8.000₫
Chi tiết
LM358
2.000₫
Chi tiết
SG3525A SG3525
7.000₫
Chi tiết
TL494C ORIGINAL
7.500₫
Chi tiết
UC3842A
9.000₫
Chi tiết
UC3485
7.000₫
Chi tiết
UC3843-MOTOROLA
6.500₫
Chi tiết
NE555DR - SMD
3.000₫
Chi tiết
NE555
2.000₫
Chi tiết