IC KHUẾCH ĐẠI - SO SÁNH

TL064CN
Call
Chi tiết
TDA2030A
5.000₫
Chi tiết
C339G C339 SOP-14
28.000₫
Chi tiết
LM350 LM350K
25.000₫
Chi tiết
CA3140 CA3140E
9.000₫
Chi tiết
ISO1050DUBR IS01050
25.000₫
Chi tiết
ISO124P ISO124
90.000₫
Chi tiết
HA17358B HA17358
15.000₫
Chi tiết
LM3914 LM3914N DIP18
8.500₫
Chi tiết
26LS32 26LS32AC
15.000₫
Chi tiết
HT1380
6.500₫
Chi tiết
JRC386D
5.500₫
Chi tiết
LM386 SMD
3.500₫
Chi tiết
LM386
3.500₫
Chi tiết
TL062CN
5.000₫
Chi tiết
OP07DP
7.500₫
Chi tiết
STR-S6307
120.000₫
Chi tiết
LM3915N ORIGINAL
18.000₫
Chi tiết
TL062CD
7.500₫
Chi tiết
TL072CN TL072CP TL072
9.500₫
Chi tiết
TL071CP
12.000₫
Chi tiết
LM348N
7.500₫
Chi tiết
LM224N
6.500₫
Chi tiết
LM339N
4.000₫
Chi tiết
LM358N LM358
4.000₫
Chi tiết
LM324
4.000₫
Chi tiết
LM324N
10.000₫
Chi tiết
LM1875
20.000₫
Chi tiết
TL074 TL074CN
8.000₫
Chi tiết
UA741CP UA741CN UA741
3.500₫
Chi tiết
JRC4558D 4558D
3.500₫
Chi tiết
HA17324
15.000₫
Chi tiết
PT2399
8.000₫
Chi tiết
TDA7294
50.000₫
Chi tiết
TDA7297
32.000₫
Chi tiết
TDA7377
30.000₫
Chi tiết
LF411ACN
12.000₫
Chi tiết
LM258
5.000₫
Chi tiết
LF353
10.000₫
Chi tiết
LM224
8.000₫
Chi tiết
LM393
4.000₫
Chi tiết
TL062C
7.500₫
Chi tiết
LM358
2.000₫
Chi tiết
LM239
7.000₫
Chi tiết
TLC271
22.000₫
Chi tiết
OP07C
15.000₫
Chi tiết
TL071C
5.500₫
Chi tiết
LM324DG
2.500₫
Chi tiết
LM75A
22.000₫
Chi tiết
LM339 SMD
4.500₫
Chi tiết
TDA 2003AV - 10W
6.000₫
Chi tiết
TDA7409D
80.000₫
Chi tiết
TDA7265
42.000₫
Chi tiết
TDA6503ATS
78.000₫
Chi tiết
TDA2822L
5.500₫
Chi tiết
UTC TDA2030L
9.000₫
Chi tiết
TDA2009A
24.000₫
Chi tiết
A04408
15.000₫
Chi tiết