IC KHUẾCH ĐẠI - SO SÁNH

TL064CN
Call
Chi tiết
TDA2030A
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
C339G C339 SOP-14
28.000₫ 25.200₫
Chi tiết
74HC365D 74HC365 74HC365 SMD SOP-16
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
LM350 LM350K
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
CA3140AMZ CA3140AM CA3140 SMD - SOP8
32.000₫ 28.800₫
Chi tiết
CA3140 CA3140E
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
ISO1050DUBR IS01050
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
ISO124P ISO124
200.000₫ 180.000₫
Chi tiết
HA17358B HA17358
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
LM3914 LM3914N DIP18
8.500₫ 7.650₫
Chi tiết
26LS31 26LS31CN AM26LS31CN
35.000₫ 31.500₫
Chi tiết
26LS32 26LS32AC
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
HT1380
9.500₫ 8.550₫
Chi tiết
JRC386D
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
LM386 SMD
3.500₫ 3.150₫
Chi tiết
LM386
3.500₫ 3.150₫
Chi tiết
TL062CN
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
OP07DP
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
STR-S6307
120.000₫ 108.000₫
Chi tiết
LM3915N ORIGINAL
18.000₫ 16.200₫
Chi tiết
TL062CD
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
TL084CN TL084CDR TL084C TL084
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
TL072CN TL072CP TL072
9.500₫ 8.550₫
Chi tiết
TL071CP
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LM348N
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
LM224N
6.500₫ 5.850₫
Chi tiết
LM339N
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
LM358N LM358
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
LM324
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
LM324N
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM1875
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
TL074 TL074CN
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
UA741CP UA741CN UA741
3.500₫ 3.150₫
Chi tiết
JRC4558D 4558D
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
HA17324
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
PT2399
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
TDA7294
50.000₫ 45.000₫
Chi tiết
TDA7297
32.000₫ 28.800₫
Chi tiết
TDA7377
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
LF411ACN
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LM258
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
LF353
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM224
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
LM393
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
LM358
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
LM239
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
TLC271
22.000₫ 19.800₫
Chi tiết
OP07C
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
TL064C TL064CDR TL064CDT TL064
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
TL071C
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
LM324DG
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
LM75A
22.000₫ 19.800₫
Chi tiết
LM339 SMD
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
TDA 2003AV - 10W
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
TDA7409D
80.000₫ 72.000₫
Chi tiết
TDA7265
42.000₫ 37.800₫
Chi tiết
TDA6503ATS
78.000₫ 70.200₫
Chi tiết
TDA2822L
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
UTC TDA2030L
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
TDA2009A
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết
A04408
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết