DRIVER - CPU - MẠCH ĐK LED

BỘ KHUẾCH ĐẠI LED RGB - 12V/24V-24A
180.000₫ 162.000₫
Chi tiết
BX5U1 BX-5U1
Call
Chi tiết
BX5U2 BX-5U2
Call
Chi tiết
BX5U3 BX-5U3
Call
Chi tiết
BX5U4 BX-5U4
Call
Chi tiết
MẠCH NẠP LED4U
60.000₫
Chi tiết