IC ĐIỀU XUNG (PWM)

BỘ TEST SERVO
40.000₫
Chi tiết
SG3525 DIP-16 ORIGINAL
13.000₫
Chi tiết
TB6612 TB6612FNG
24.000₫
Chi tiết
UC3846DW
46.000₫
Chi tiết
LNK562PN
15.000₫
Chi tiết
IR2104PBF
25.000₫
Chi tiết
IR2101 DIP8
26.000₫
Chi tiết
ICL7660
6.500₫
Chi tiết
IR2104
25.000₫
Chi tiết
IR2108 DIP8
24.000₫
Chi tiết
TOP248YN TOP248Y TOP248
29.000₫
Chi tiết
IR2110 IR2110PBF DIP-14
22.000₫
Chi tiết
IR2111 DIP-8
20.000₫
Chi tiết
LNK354PN LNK354P LNK354
12.000₫
Chi tiết
LNK564P LNK564PN LNK564
15.000₫
Chi tiết
LNK364
12.000₫
Chi tiết
NE5532 NE5532P NE5532N
2.500₫
Chi tiết
NE556N NE556
8.000₫
Chi tiết
OB2226AP OB2226
10.000₫
Chi tiết
MIP2K4
18.000₫
Chi tiết
MIP2C3
20.000₫
Chi tiết
IR2112S
20.000₫
Chi tiết
MC1403 MC1403DR2G
5.500₫
Chi tiết
LNK306 LNK306PN
25.000₫
Chi tiết
UC3846N
20.000₫
Chi tiết
KA3846
17.000₫
Chi tiết
IR4427S ORIGINAL
15.000₫
Chi tiết
IR2108S
20.000₫
Chi tiết
TOP258
20.000₫
Chi tiết
TOP258PN ORIGINAL
35.000₫
Chi tiết
IR2110S
20.000₫
Chi tiết
IR2110S ORIGINAL
36.000₫
Chi tiết
5M0365R
18.000₫
Chi tiết
5M0365R KA5M0365RN
30.000₫
Chi tiết
DL0165R
25.000₫
Chi tiết
TOP245YN TOP245 ORIGINAL
52.000₫
Chi tiết
IRS2003
12.000₫
Chi tiết
IR2155
20.000₫
Chi tiết
IR21571S
24.000₫
Chi tiết
IR2117 - DIP8
16.000₫
Chi tiết
IR2302 - DIP8
30.000₫
Chi tiết
IR21571
32.000₫
Chi tiết
IR2214SS ORIGINAL
140.000₫
Chi tiết
IR2131S ORIGINAL
45.000₫
Chi tiết
IR2111S
14.000₫
Chi tiết
IR2152S
18.000₫
Chi tiết
IR2135S ORIGINAL
40.000₫
Chi tiết
IR2302S
28.000₫
Chi tiết
LNK626PG LNK626 ORIGINAL
25.000₫
Chi tiết
VIPER53  ORIGINAL
32.000₫
Chi tiết
L9110H ORIGINAL
12.000₫
Chi tiết
NE555
2.000₫
Chi tiết
SG3524N
12.000₫
Chi tiết
TL494 CDR
4.000₫
Chi tiết
TL494
4.000₫
Chi tiết
IR2133S
36.000₫
Chi tiết
IR2136S ORIGINAL
25.000₫
Chi tiết
IR1152S - SOIC8
25.000₫
Chi tiết
UC3823N UC3823
55.000₫
Chi tiết
UC3825N
28.000₫
Chi tiết
UC3846
28.000₫
Chi tiết
UC3846N ORIGINAL
45.000₫
Chi tiết
UC3854N
55.000₫
Chi tiết
UC2842BN
10.000₫
Chi tiết
UC2842B
8.000₫
Chi tiết
UC2825DW UC2825
20.000₫
Chi tiết