IC ĐIỀU XUNG (PWM)

IR2108 DIP8
27.000₫ 24.300₫
Chi tiết
TOP248YN TOP248Y TOP248
29.000₫ 26.100₫
Chi tiết
IR2110 IR2110PBF DIP-14
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
IR2111 DIP-8
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết
LNK354PN LNK354P LNK354
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LNK564P LNK564PN LNK564
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
LNK364
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LNK304PN LNK304P LNK304 ORIGINAL
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
NE5532 NE5532P NE5532N
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
NE556N NE556
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
OB2226AP OB2226
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
MIP2K4
18.000₫ 16.200₫
Chi tiết
MIP2C3
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
IR2112S
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
MC1403 MC1403DR2G
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
MC34063ADR2G MC34063  SMD
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
MC34063API 34063API MC34063
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
LNK306 LNK306PN
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
UC3846N
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
KA3846
17.000₫ 15.300₫
Chi tiết
IR4427S ORIGINAL
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
IR2108S
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
TOP258
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
TOP258PN ORIGINAL
35.000₫ 31.500₫
Chi tiết
IR2110S
18.000₫ 16.200₫
Chi tiết
IR2110S ORIGINAL
56.000₫ 50.400₫
Chi tiết
5M0365R
27.000₫ 24.300₫
Chi tiết
5M0365R KA5M0365RN
42.000₫ 37.800₫
Chi tiết
DL0165R
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
TOP245YN TOP245 ORIGINAL
52.000₫ 46.800₫
Chi tiết
IRS2003
18.000₫ 16.200₫
Chi tiết
IR2155
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
IR21571S
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
IR2117 - DIP8
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
IR2302 - DIP8
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
IR21571
40.000₫ 36.000₫
Chi tiết
IR2214SS ORIGINAL
180.000₫ 162.000₫
Chi tiết
IR2131S ORIGINAL
75.000₫ 67.500₫
Chi tiết
IR2111S
17.000₫ 15.300₫
Chi tiết
IR2152S
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
IR2135S ORIGINAL
60.000₫ 54.000₫
Chi tiết
IR2302S
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
LNK626PG LNK626 ORIGINAL
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
VIPER53  ORIGINAL
32.000₫ 28.800₫
Chi tiết
VIPER22A VIPER 22A SMD ORIGINAL
22.000₫ 19.800₫
Chi tiết
VIPER22A VIPER 22A VIPER 22
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
L9110H ORIGINAL
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
NE555
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
SG3524N
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TL494 CDR
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
TL494
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
IR2133S
70.000₫ 63.000₫
Chi tiết
IR2136S ORIGINAL
50.000₫ 45.000₫
Chi tiết
IR2130S ORIGINAL - 3 PHASE BRIGDE DRIVER
155.000₫ 139.500₫
Chi tiết
IR1152S - SOIC8
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
UC3823N UC3823
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
UC3825N
28.000₫ 25.200₫
Chi tiết
UC3846
28.000₫ 25.200₫
Chi tiết
UC3846N ORIGINAL
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
UC3854N
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
UC2842BN
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
UC2842B
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
UC2825DW UC2825
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
UC2825N
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
UC3845AN
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
UC3715N
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
UC3906N
60.000₫ 54.000₫
Chi tiết
UCC3895DW ORIGINAL
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
IR2113S MOS Original
60.000₫ 54.000₫
Chi tiết
IR2113S
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
STR50115
85.000₫ 76.500₫
Chi tiết
STR-S6307
120.000₫ 108.000₫
Chi tiết