Linh kiện điện tử - LED quảng cáo - Thiết bị công nghiệp - Sửa chữa điện tử công nghiệp. Nhận đặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử từ nước ngoài. Đ/c : 816 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

NPN TRANSISTOR

2N3055
12.000₫
Chi tiết
2SC2060 C2060
8.000₫
Chi tiết
2SC2344 C2344
6.500₫
Chi tiết
2SC33725 C33725
5.000₫
Chi tiết
2SC3998 C3998
25.000₫
Chi tiết
2SC5352 C5352
35.000₫
Chi tiết
2SC9018 C9018 S9018
1.500₫
Chi tiết
2SD1651 D1651
Hết hàng
Chi tiết
2SD2499 D2499
25.000₫
Chi tiết
2SD633 D633
4.500₫
Chi tiết
A42 - 300V 0.5A
700₫
Chi tiết
BC337 - 45V 0.8A
3.000₫
Chi tiết
BD679A - 80V 4A
4.000₫
Chi tiết
BD681 - 100V 4A
4.500₫
Chi tiết
BU406 NPN 7A 200V
6.000₫
Chi tiết
BU508A NPN 8A-1500V
40.000₫
Chi tiết
BU806 NPN 8A/200V
7.500₫
Chi tiết
BUX48A NPN 15A/450V
18.000₫
Chi tiết
C2078 2SC2078
5.500₫
Chi tiết
CẶP A1943 C5200
35.000₫
Chi tiết
D882 2SD882 3A 30V
1.000₫
Chi tiết
DD127D
12.000₫
Chi tiết
E13009L 700V 12A
17.000₫
Chi tiết
MJE172G - 80V 3A
12.000₫
Chi tiết
MJE182 - 80V 3A
4.000₫
Chi tiết
MJE182G - 80V 3A
12.000₫
Chi tiết
MJE3055T E3055T
3.500₫
Chi tiết
S9012 - 25V 0.5A
500₫
Chi tiết
S9013 - 25V 0.5A
500₫
Chi tiết
S9014 - 45V 0.1A
1.000₫
Chi tiết
TIP100 NPN 1A/60V
8.500₫
Chi tiết
TIP102 8A/100V
4.000₫
Chi tiết
TIP105 NPN 8A/60V
9.000₫
Chi tiết