DIODE CHỈNH LƯU

DIODE 6A10 - 6A/1000V
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
DIODE 1N5408 - 3A/1000V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
1N4007 M7
500₫ 450₫
Chi tiết
MBR40100PT
29.000₫ 26.100₫
Chi tiết
1N5819
500₫ 450₫
Chi tiết
1N4007WS T7
1.000₫ 900₫
Chi tiết
DIODE TVS P6KE440CA - 1.5A 776V 600W
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
DIODE TVS P6KE300CA - 1.5A 600W
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
DIODE TVS P6KE20A - 22A 600W
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
DIODE TVS P6KE75CA - 5.8A 600W
3.500₫ 3.150₫
Chi tiết
DIODE TVS P6KE51A - 8.6A 600W
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
50WQ06FN
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
DIODE LÒ VI SÓNG 2X062H
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
DIODE CẦU 5A-700V RS507
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
DIODE CẦU 2A-600V KBP206
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
DIODE CẦU 10A-1000V KBU1010
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
DIODE CẦU 35A-1000V KBPC3510
14.000₫ 12.600₫
Chi tiết
DIODE CẦU 1.5A - 700V BD157S
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
DIODE CẦU GBJ3510 (35A - 1000V)
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
DIODE CẦU 3A-1000V KBP307
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
DIODE CẦU 50A-1000V KBPC5010
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
DIODE CẦU 3 PHA 50A-1600V
90.000₫ 81.000₫
Chi tiết
DIODE CẦU 3A - KBPC310
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
DIODE CẦU KBL608 - 6A
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
DIODE TVS BYV96E
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
DIODE 10A10
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết