Linh kiện điện tử

TEA2025B DIP16
7.000₫
Chi tiết
PN8124F
12.000₫
Chi tiết
LA7838
10.000₫
Chi tiết
TDA8351
25.000₫
Chi tiết
TDA8359J
25.000₫
Chi tiết
D1710 -2SD1710
12.000₫
Chi tiết
MBR20100
2.000₫
Chi tiết
C5198 THÁO MÁY
14.000₫
Chi tiết
A1941 THÁO MÁY
14.000₫
Chi tiết
D1881 THÁO MÁY
18.000₫
Chi tiết
STV8172A
10.000₫
Chi tiết
D2253 THÁO MÁY
10.000₫
Chi tiết
C4429 THÁO MÁY
10.000₫
Chi tiết
D2553 THÁO MÁY
10.000₫
Chi tiết
PN8024R
15.000₫
Chi tiết
D1557 THÁO MÁY
12.000₫
Chi tiết
PN8123
12.000₫
Chi tiết
OB2223AP - OB2223
15.000₫
Chi tiết
H25R1203  25A 1200V
35.000₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 5UF - 450V
15.000₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 4UF - 450V
15.000₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 2.5UF - 450V
12.000₫
Chi tiết
TDA8356
15.000₫
Chi tiết
7MBR50SB120
Call
Chi tiết
ACPL W314
24.000₫
Chi tiết
GD40PIK120C5S
Call
Chi tiết
GD25PIK120C5S
Call
Chi tiết
GD15PIK120C5S
Call
Chi tiết
LNK562PN
15.000₫
Chi tiết
MẠCH NUNG CAO TẦN 1KW
1.200.000₫
Chi tiết
A3140 HCPL-3140
Call
Chi tiết
A329J HCPL-329J
Call
Chi tiết
TLP351F TLP351
Call
Chi tiết
A316J HCPL-316J
Call
Chi tiết
K4145 2SK4145
Call
Chi tiết
A3120
Call
Chi tiết
TLP350 SMD Chính hãng
26.000₫
Chi tiết
GD25PIT120C5S
Call
Chi tiết
DDB6U104N16RR
Call
Chi tiết
7MBR25SA120-50
Call
Chi tiết
FS50R12KE3
1.200.000₫
Chi tiết
FP75R12KE3 FP75R12KT3
1.500.000₫
Chi tiết
50JR22 GT50JR22 50A 600V
40.000₫
Chi tiết
IR2112
20.000₫
Chi tiết
IRFR1205 CHÍNH HÃNG
15.000₫
Chi tiết
IR2184
28.000₫
Chi tiết
IR2113 DIP14
20.000₫
Chi tiết
IR2104PBF
25.000₫
Chi tiết
IR2101 DIP8
26.000₫
Chi tiết
ILQ2 OPTO
45.000₫
Chi tiết
ICL7660
6.500₫
Chi tiết
HEF4538
5.500₫
Chi tiết
HEF4094
6.000₫
Chi tiết
HEF4071
6.500₫
Chi tiết
HEF4069
5.000₫
Chi tiết
HEF4027
6.000₫
Chi tiết
HEF4021
4.500₫
Chi tiết
HCF4018
6.000₫
Chi tiết
H1061
3.500₫
Chi tiết