Linh kiện điện tử

MTC250-12-413F3D
2.720.000₫
Chi tiết
G160N60UFD 160N60
130.000₫
Chi tiết
TDA7409D
80.000₫
Chi tiết
TDA6503ATS
78.000₫
Chi tiết
TDA7293
70.000₫
Chi tiết
2SA1329 A1329 - 80V 12A
65.000₫
Chi tiết
FGH60N60 60N60
65.000₫
Chi tiết
F60UA60DN - 60A 600V
60.000₫
Chi tiết
IRFP360 - 400V 23A
57.000₫
Chi tiết
BTA25-600B
48.000₫
Chi tiết
FGA30N120 30N120
45.000₫
Chi tiết
2SB1649 B1649 - 150V 15A
45.000₫
Chi tiết
TC4427COA - 18V 1.5A
45.000₫
Chi tiết
IRFP450 - 500V 14A
45.000₫
Chi tiết
IRF3808 - 75V 140A
45.000₫
Chi tiết
L297
43.000₫
Chi tiết
TDA7265
42.000₫
Chi tiết
IRF2804 - 40V 75A
42.000₫
Chi tiết
H20R1203 20R1203
40.000₫
Chi tiết
BTA40 - 600B
40.000₫
Chi tiết
BTA26 - 600B
40.000₫
Chi tiết
IRFP260N - 200V 50A
40.000₫
Chi tiết
IRFPF40 - 900V 4.7A
38.000₫
Chi tiết
BTA216-600B
37.500₫
Chi tiết
IRFP150 - 100V 42A
35.000₫
Chi tiết
IRFP064N - 55V 110A
35.000₫
Chi tiết
IRF9640 - 200V 11A
33.000₫
Chi tiết
2SA1302 A1302 - 200V 15A
32.000₫
Chi tiết
L298N
32.000₫
Chi tiết
IRFP140 - 100V 31A
32.000₫
Chi tiết
FGH40N60 40N60
30.000₫
Chi tiết
2SC3858 C3858 - 200V 17A
30.000₫
Chi tiết
IRFP460 - 500V 20A
30.000₫
Chi tiết
IRFP250 - 200V 33A
30.000₫
Chi tiết
IRF9140 - 100V 21A
28.000₫
Chi tiết
IRF7343 - 55V 3.4A DUAL
28.000₫
Chi tiết
IRF9530 - 100V 12A
26.000₫
Chi tiết
MUR3020PT MUR3020
26.000₫
Chi tiết
2SB1647 B1647 - 150V 15A
25.000₫
Chi tiết
2SB1261 B1261 - 60V 3A
25.000₫
Chi tiết
2SA1152 A1152 - 40V 0.5A
25.000₫
Chi tiết
TDA2009A
24.000₫
Chi tiết
2SC5297 C5297 - 800V 8A
24.000₫
Chi tiết
L293D
24.000₫
Chi tiết
MUR3020PT
22.000₫
Chi tiết
GP7NC60HD STGP7NC60HD
21.000₫
Chi tiết
B1391 - 120V 8A
20.000₫
Chi tiết
TIP2955 - 60V 15A
18.000₫
Chi tiết
2SB817 B817 - 140V 12A
18.000₫
Chi tiết
2SA1941 A1941 - 140V 10A
18.000₫
Chi tiết
2SA1106 A1106 - 200V 10A
18.000₫
Chi tiết
2SD1047 D1047 - 140V 12A
18.000₫
Chi tiết
2SA1316 A1316 - 80V 0.1A
17.500₫
Chi tiết
TIP147 - 100V 10A
17.000₫
Chi tiết
TIP135 - 60V 8A
17.000₫
Chi tiết
TIP36C
17.000₫
Chi tiết
TIP35C
17.000₫
Chi tiết
IRF4905 - 55V 74A
Hết hàng
Chi tiết
IRF1404 - 40V 162A
17.000₫
Chi tiết