Linh kiện điện tử

LNK562PN
15.000₫
Chi tiết
MẠCH NUNG CAO TẦN 1KW
1.200.000₫
Chi tiết
A3140 HCPL-3140
Call
Chi tiết
A329J HCPL-329J
Call
Chi tiết
TLP351F TLP351
Call
Chi tiết
A316J HCPL-316J
Call
Chi tiết
K4145 2SK4145
Call
Chi tiết
A3120
Call
Chi tiết
TLP350 SMD Chính hãng
26.000₫
Chi tiết
GD25PIT120C5S
Call
Chi tiết
DDB6U104N16RR
Call
Chi tiết
7MBR25SA120-50
Call
Chi tiết
FS50R12KE3
1.200.000₫
Chi tiết
FP75R12KE3 FP75R12KT3
1.500.000₫
Chi tiết
50JR22 GT50JR22 50A 600V
40.000₫
Chi tiết
IR2112
20.000₫
Chi tiết
IRFR1205 CHÍNH HÃNG
15.000₫
Chi tiết
IR2184
28.000₫
Chi tiết
IR2113 DIP14
20.000₫
Chi tiết
IR2104PBF
25.000₫
Chi tiết
IR2101 DIP8
26.000₫
Chi tiết
ILQ2 OPTO
45.000₫
Chi tiết
ICL7660
6.500₫
Chi tiết
HEF4538
5.500₫
Chi tiết
HEF4094
6.000₫
Chi tiết
HEF4071
6.500₫
Chi tiết
HEF4069
5.000₫
Chi tiết
HEF4027
6.000₫
Chi tiết
HEF4021
4.500₫
Chi tiết
HCF4018
6.000₫
Chi tiết
H1061
3.500₫
Chi tiết
D468 2SD468
2.000₫
Chi tiết
D127D
7.500₫
Chi tiết
CD4069UBM SMD
3.500₫
Chi tiết
CD4060BM SMD
3.000₫
Chi tiết
CD4060BE
3.000₫
Chi tiết
CD4013BP
5.000₫
Chi tiết
2SC945 CHÂN CONG
1.000₫
Chi tiết
2SC5200 Chính hãng
29.000₫
Chi tiết
C5200
12.000₫
Chi tiết
2SC2625 THÁO MẠCH
7.500₫
Chi tiết
2SC1845 C1845
8.000₫
Chi tiết
2SC1815 SMD
300₫
Chi tiết
BTA16 - 600B
12.000₫
Chi tiết
BTA08 - 600B
4.000₫
Chi tiết
BT136
3.500₫
Chi tiết
AT89C2051
16.000₫
Chi tiết
AMS1117 - 3.3V SMD
1.000₫
Chi tiết
ADC0804LCN
45.000₫
Chi tiết
AD712JNZ
20.000₫
Chi tiết
A1943
12.000₫
Chi tiết
8N80
8.500₫
Chi tiết
7N50
12.000₫
Chi tiết
74LS85
9.000₫
Chi tiết
HD74LS74
8.000₫
Chi tiết
HD74LS47
5.500₫
Chi tiết
74LS373
10.000₫
Chi tiết
74LS37
6.500₫
Chi tiết
74LS251
9.000₫
Chi tiết
74LS240
5.500₫
Chi tiết