Linh kiện điện tử

MOC3083
10.000₫
Chi tiết
MOC3083 SMD
8.000₫
Chi tiết
LM723 DIP14
17.000₫
Chi tiết
MAX232ESE SMD ORIGINAL
20.000₫
Chi tiết
DIODE MÁY HÀN D92-02
15.000₫
Chi tiết
GW40V60DF
30.000₫
Chi tiết
HCF4072BE
8.000₫
Chi tiết
APT8030LVFRG
280.000₫
Chi tiết
27N80Q IXFK27N80Q IXYS
245.000₫
Chi tiết
18NE50 SVF18NE50PN
22.000₫
Chi tiết
SG3525 DIP-16 ORIGINAL
13.000₫
Chi tiết
SG3525 DIP-16
7.000₫
Chi tiết
TIP142T TO 220
3.500₫
Chi tiết
THERMISTOR MF58 - 10K
3.000₫
Chi tiết
THERMISTOR MF58 - 5K
3.000₫
Chi tiết
2SC4977 C4977 - 7A 450V
Hết hàng
Chi tiết
23N50E - 23A 500V
22.000₫
Chi tiết
FGA6540 FGA6540WDF
45.000₫
Chi tiết
11N90E
30.000₫
Chi tiết
K4108 2SK4108
24.000₫
Chi tiết
RJH60F7
50.000₫
Chi tiết
K2698 2SK2698
20.000₫
Chi tiết
50JR22 GT50JR22
40.000₫
Chi tiết
MBQ60T65PES 60T65PES
60.000₫
Chi tiết
45N60S1 NGTB45N60S1WG
55.000₫
Chi tiết
FGA60N60UFD
55.000₫
Chi tiết
K75T60 75N60T IKW75N60T
45.000₫
Chi tiết
K30H603
57.000₫
Chi tiết
K30T60
60.000₫
Chi tiết
RJH60F5
45.000₫
Chi tiết
23N50E FMH23N50E
27.000₫
Chi tiết
K4107 2SK4107
29.000₫
Chi tiết
K3878 2SK3878
35.000₫
Chi tiết
TB6612 TB6612FNG
24.000₫
Chi tiết
A7860K HCPL-7860 SMD
35.000₫
Chi tiết
A1360 HCPL-1360 SMD
45.000₫
Chi tiết
A4503 HCPL-4503 SMD
40.000₫
Chi tiết
A314J HCPL-314J SMD
60.000₫
Chi tiết
TLP531 SMD
22.000₫
Chi tiết
TLP557 DIP-8
12.000₫
Chi tiết
TLP759 DIP-8
20.000₫
Chi tiết
PC923 PC923L
20.000₫
Chi tiết
K2508 2SK2508 13A 250V
15.000₫
Chi tiết
TIP124T
5.000₫
Chi tiết
IR2153 DIP8
25.000₫
Chi tiết
BT134 (4A-600V)
3.000₫
Chi tiết
C3320 15A 400V
17.000₫
Chi tiết
K40H1203
35.000₫
Chi tiết
TIP122
5.000₫
Chi tiết
N1114LS160
Call
Chi tiết