Linh kiện điện tử - LED quảng cáo - Thiết bị công nghiệp - Sửa chữa điện tử công nghiệp. Nhận đặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử từ nước ngoài. Đ/c : 816 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

TRANSISTOR

2SD633 D633
4.500₫
Chi tiết
2SD2499 D2499
25.000₫
Chi tiết
2SD1651 D1651
Hết hàng
Chi tiết
2SC9018 C9018 S9018
1.500₫
Chi tiết
2SC5352 C5352
35.000₫
Chi tiết
2SC3998 C3998
25.000₫
Chi tiết
2SC33725 C33725
5.000₫
Chi tiết
2SC2344 C2344
6.500₫
Chi tiết
BU508A NPN 8A-1500V
40.000₫
Chi tiết
BU406 NPN 7A 200V
6.000₫
Chi tiết
TIP31C TIP31
12.000₫
Chi tiết
TIP137
17.000₫
Chi tiết
TIP122
20.000₫
Chi tiết
CẶP A1943 C5200
35.000₫
Chi tiết
MJ2955 PNP 15A/50V
38.000₫
Chi tiết
BUX48A NPN 15A/450V
18.000₫
Chi tiết
BU806 NPN 8A/200V
7.500₫
Chi tiết
TIP105 NPN 8A/60V
9.000₫
Chi tiết
TIP100 NPN 1A/60V
8.500₫
Chi tiết
TIP125 5A/60V
5.000₫
Chi tiết
TIP120 8A/100V
4.000₫
Chi tiết
TIP102 8A/100V
4.000₫
Chi tiết
ULN2805A ULN2805
25.000₫
Chi tiết
MJE3055T E3055T
3.500₫
Chi tiết
D882 2SD882 3A 30V
1.000₫
Chi tiết
2N4401
2.500₫
Chi tiết
2SA733 A733
700₫
Chi tiết
C2078 2SC2078
5.500₫
Chi tiết
BD244C
4.000₫
Chi tiết
S9015
500₫
Chi tiết
2N3055
12.000₫
Chi tiết
MJE2955T - 10A 60V
6.500₫
Chi tiết
TIP3055 - 60V 15A
15.000₫
Chi tiết
MPSA92 - 300V 0.5A
1.000₫
Chi tiết
E13009L 700V 12A
17.000₫
Chi tiết
D45H11 - 80V 10A
25.000₫
Chi tiết
BC807 - 45V 0.5A
1.000₫
Chi tiết
TIP41C - 100V 6A
2.500₫
Chi tiết
B562 - 20V 1A
2.000₫
Chi tiết
BC557 - 45V 0.1A
1.500₫
Chi tiết
BC547 - 45V 0.1A
1.000₫
Chi tiết
TIP2955 - 60V 15A
18.000₫
Chi tiết
TIP147 - 100V 10A
17.000₫
Chi tiết