TỤ PHÂN CỰC

TỤ ĐIỆN 2200MF 450V
570.000₫
Chi tiết
TỤ 47UF 400V
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
TỤ 470UF 450V - SAMXON
59.000₫
Chi tiết
TỤ 4.7UF-400V/500pcs
600.000₫ 540.000₫
Chi tiết
TỤ 330UF 450V NICHICON
49.000₫
Chi tiết
TỤ 330UF - 450V TỤ 330MF
32.000₫ 28.800₫
Chi tiết
TỤ 3300UF-63V 18*35MM  63V-3300UF
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ 3300UF-50V - 18*35MM 50V-3300UF
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
TỤ 3300UF TỤ 3300MF - 35V
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
TỤ 3300UF - 16V
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 35V
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 50V ( SMD )
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 50V
300₫ 270₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 400V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
TỤ 1UF - 50V (SMD)
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
TỤ 1UF - 50V
300₫ 270₫
Chi tiết
TỤ 10UF -50V (SMD)
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 50V
600₫ 540₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 50V
500₫ 450₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 450V
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 400V
2.200₫ 1.980₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 400V TỤ 100MF
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 100V
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
TỤ 10000UF - 100V
62.000₫ 55.800₫
Chi tiết