IC ĐIỀU KHIỂN MOSFET - IGBT

IR2101 DIP8
26.000₫
Chi tiết
IR2104
25.000₫
Chi tiết
IR2111 DIP-8
20.000₫
Chi tiết
IR2133S
36.000₫
Chi tiết
IR2136S ORIGINAL
25.000₫
Chi tiết
UC3715N
25.000₫
Chi tiết
IR2117S Original
16.000₫
Chi tiết
IR2102S Original
40.000₫
Chi tiết
IR2101S SMD CHÍNH HÃNG
26.000₫
Chi tiết
IR2104S Original
25.000₫
Chi tiết
SG3525A SG3525
7.000₫
Chi tiết
IR2103S SMD CHÍNH HÃNG
15.000₫
Chi tiết
TC4427
45.000₫
Chi tiết