IC ĐIỀU KHIỂN MOSFET - IGBT

IR2111 DIP-8
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết
IR2133S
70.000₫ 63.000₫
Chi tiết
IR2136S ORIGINAL
50.000₫ 45.000₫
Chi tiết
IR2130S ORIGINAL - 3 PHASE BRIGDE DRIVER
155.000₫ 139.500₫
Chi tiết
UC3715N
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
IR2117S Original
23.000₫ 20.700₫
Chi tiết
APM4953 - 30V 4.9A DUAL
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
IR2102S Original
40.000₫ 36.000₫
Chi tiết
IR2101S Original
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
IR2104S Original
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
SG3525A SG3525
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
IR2103S Original
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
TC4427
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết