Linh kiện điện tử - LED quảng cáo - Thiết bị công nghiệp - Sửa chữa điện tử công nghiệp. Nhận đặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử từ nước ngoài. Đ/c : 816 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

CD40xxx

CD4538BE CD4538
8.500₫
Chi tiết
CD4018BE CD4018
6.000₫
Chi tiết
CD4001BE CD4001
3.500₫
Chi tiết
CD4001BM CD4001
5.500₫
Chi tiết
CD4532BE CD4532
8.000₫
Chi tiết
CD4042BE CD4042
7.500₫
Chi tiết
CD4094BE CD4094
5.500₫
Chi tiết
CD4511BE CD4511
7.000₫
Chi tiết
CD4002BE CD4002
7.000₫
Chi tiết
CD4001BE ORIGINAL
6.000₫
Chi tiết
CD4081BE CD4081
4.000₫
Chi tiết
CD40107BE CD40107
10.000₫
Chi tiết
CD4073BE CD4073
7.500₫
Chi tiết
CD4040BE CD4040
4.500₫
Chi tiết
CD14538BE CD14538
9.000₫
Chi tiết
CD4046BE CD4046
5.500₫
Chi tiết
CD4516BE CD4516
12.000₫
Chi tiết
CD4520BE CD4520
6.000₫
Chi tiết
CD4051BE CD4051
6.000₫
Chi tiết
CD4052BE CD4052
5.000₫
Chi tiết
CD4021BE CD4021
6.000₫
Chi tiết
CD4020BE CD4020
7.500₫
Chi tiết
CD4068BE CD4068
9.000₫
Chi tiết
CD4029BE CD4029
8.000₫
Chi tiết
CD4044BE CD4044
7.500₫
Chi tiết
CD4012BE CD4012
7.000₫
Chi tiết
CD4053BE CD4053
6.000₫
Chi tiết
CD4510BE CD4510
12.000₫
Chi tiết
CD4043BE CD4043
7.500₫
Chi tiết
CD4518BE CD4518
7.000₫
Chi tiết
CD40192BE CD40192
12.000₫
Chi tiết
CD4025BE CD4025
8.500₫
Chi tiết
CD4016BE CD4016
5.500₫
Chi tiết
CD40175BE CD40175
10.000₫
Chi tiết
CD4585BE CD4585
9.000₫
Chi tiết
CD4069UBE CD4069
8.000₫
Chi tiết
CD4017BE CD4017
7.000₫
Chi tiết
CD4011BE CD4011
4.000₫
Chi tiết
CD40106BE CD40106
7.500₫
Chi tiết
CD4093BE CD4093
6.000₫
Chi tiết
CD4024BE CD4024
6.000₫
Chi tiết
CD4066BE CD4066
4.500₫
Chi tiết
CD4051
4.500₫
Chi tiết
CD4051BW CD4051
4.000₫
Chi tiết