DIODE SCHOTTKY

DIODE MÁY HÀN D92-02
15.000₫
Chi tiết
MUR3020PT
22.000₫
Chi tiết
RHRP8120 - 8A 1200V
17.000₫
Chi tiết
DIODE KÉP ER806 ER806F
12.000₫
Chi tiết
MBR40100PT
29.000₫
Chi tiết
MBR30200PT
22.000₫
Chi tiết
1N5819
300₫
Chi tiết
1N5819 - S4
300₫
Chi tiết
50WQ06FN
9.000₫
Chi tiết
LM336Z-2.5V
3.000₫
Chi tiết
F60UA60DN - 60A 600V
60.000₫
Chi tiết
MUR3020PT MUR3020
26.000₫
Chi tiết
MBR30200PT ORIGINAL
30.000₫
Chi tiết
MBR10200CT MBR10200
15.000₫
Chi tiết
DIODE 1N5822 SCHOTTKY
1.500₫
Chi tiết
08TB60
12.000₫
Chi tiết