N - MOSFET

K3878 2SK3878 9A 900V - THÁO MẠCH
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
IRF3710 57A 100V TO-220
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
P80NF10 STP80NF10 80NF10 - 80A 100V
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
85T03GH 85T03H AP85T03GH M3006D 75A 30V
12.500₫ 11.250₫
Chi tiết
RFP70N06 70N06
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
FQP6N60C 6N60C 6.2A 600V
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
STP55NF06 P55NF06 55NF06 - 50A 60V
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
IRFB20N50K FB20N50K 20N50K - 20A 500V
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
18N60 18N60K 18A-600V
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết
IRFB11N50 FB11N50A 11N50A
8.500₫ 7.650₫
Chi tiết
IRF1407S F1407S 130A-75V
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
2SK3919 K3919
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
150N03A 150N03L 150N03
50.000₫ 45.000₫
Chi tiết
IRF1407 - 130A/75V
35.000₫ 31.500₫
Chi tiết
FQPF8N80C FQPF8N80 8N80
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
FQPF9N60 FQP9N60 IRFB9N60 9N60
17.000₫ 15.300₫
Chi tiết
15N60C FQPF15N60C K15T60
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
2SC2625 C2625 10A/450V
18.000₫ 16.200₫
Chi tiết
P60NF06 STP60NF06 60NF06 - 60A/50V
19.000₫ 17.100₫
Chi tiết
FQPF3N80C 3N80C 3N80 - 2.5A/800V
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
FQPF13N50 13N50C
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
CS13N50 13N50
22.000₫ 19.800₫
Chi tiết
IRFB4710 FB4710 (75A - 110V)
42.000₫ 37.800₫
Chi tiết
IRFZ46N IRFZ46 (53A-55V)
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
IRF P55NF06L ( 55A - 60V)
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
IRF730
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
IRF730 (5.5A - 400V)
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
IRF610 (3.3A - 200V)
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
FGPF4536 F4536 -220A/330V
28.000₫ 25.200₫
Chi tiết
IRFR024N FR024N FR024
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
IRLR7843 LR7843
6.500₫ 5.850₫
Chi tiết
FR1205 IRFR1205 55V 30A
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
IRF740NS F740S IRF740
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
IRF740 IRF740PBF 10A 400V
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
IRF540N IRF540 WS
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
STP65NF06 P65NF06 65NF06
6.500₫ 5.850₫
Chi tiết
IRFBC40A FBC40A IRF40
22.000₫ 19.800₫
Chi tiết
FDP3632 - 100V 80A
35.000₫ 31.500₫
Chi tiết
IRLR024NTRPBF - 55V 17A
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
AP86T03GH
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
IRF1404S IRF1404
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
IRF2804S IRF2804
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
IRF540S SMD IRF540
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
IRF540NS IRF540 SMD ORIGINAL
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
STK0760F - 7A 600V
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
RU190N08Q - 190A 80V TO-247
35.000₫ 31.500₫
Chi tiết
20N60C FQPF20N60
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
IRFZ34N
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
IRFU120N IRF120 FU120N
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
18N50 FDPF18N50 Original
29.000₫ 26.100₫
Chi tiết
2SK3918 K3918
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
SVF12N65F 12N65F
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
IRF2805 - 55V 135A
19.000₫ 17.100₫
Chi tiết
75NF75 - 75V 80A
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
20N60C3
Hết hàng
Chi tiết
24N60C3 - 600V - 24A Original
90.000₫ 81.000₫
Chi tiết
35N60C3 35N50 - 600V 35A Original
120.000₫ 108.000₫
Chi tiết
20N60C3 TO247 Original
75.000₫ 67.500₫
Chi tiết
2SK2955 - 60V 45A K2955
65.000₫ 58.500₫
Chi tiết
LF353
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
AO4408 - 30V 12A Original
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
ME4953 IRF4953
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TC4427COA - 18V 1.5A
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
2N60 - 600V 2A
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
TP8N60 8N60 - 600V 7.5A
13.500₫ 12.150₫
Chi tiết
IRFP054N IRF054 - 60V 70A
60.000₫ 54.000₫
Chi tiết
IRFZ44N - 55V 49A
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết