N - MOSFET

K4145 2SK4145
Call
Chi tiết
IRFR1205 CHÍNH HÃNG
15.000₫
Chi tiết
2SC2625 THÁO MẠCH
7.500₫
Chi tiết
8N80
8.500₫
Chi tiết
7N50
12.000₫
Chi tiết
4N90 THÁO MẠCH
7.000₫
Chi tiết
40N03
15.000₫
Chi tiết
2SK1938
20.000₫
Chi tiết
22N50
27.000₫
Chi tiết
IRF640N ORIGINAL
10.000₫
Chi tiết
IRFZ44NS SMD
8.500₫
Chi tiết
IRF3710 57A 100V TO-220
15.000₫
Chi tiết
RFP70N06 70N06
12.000₫
Chi tiết
18N60 18N60K 18A-600V
24.000₫
Chi tiết
IRF1407S F1407S 130A-75V
20.000₫
Chi tiết
2SK3919 K3919
12.000₫
Chi tiết
150N03A 150N03L 150N03
50.000₫
Chi tiết
IRF1407 - 130A/75V
25.000₫
Chi tiết
FQPF8N80C FQPF8N80 8N80c
18.000₫
Chi tiết
15N60C FQPF15N60C K15T60
12.000₫
Chi tiết
2SC2625 C2625 10A/450V
12.000₫
Chi tiết
FQPF13N50 13N50C
15.000₫
Chi tiết
CS13N50 13N50
22.000₫
Chi tiết
IRFZ46N IRFZ46 (53A-55V)
10.000₫
Chi tiết
IRF730
9.000₫
Chi tiết
IRF730 (5.5A - 400V)
6.000₫
Chi tiết
IRF610 (3.3A - 200V)
15.000₫
Chi tiết
IRFR024N FR024N FR024
3.000₫
Chi tiết
IRLR7843 LR7843
5.500₫
Chi tiết
IRF740NS F740S IRF740
10.000₫
Chi tiết
IRF540N IRF540 WS
5.000₫
Chi tiết
IRFBC40A FBC40A IRF40
18.000₫
Chi tiết
FDP3632 - 100V 80A
30.000₫
Chi tiết
AP86T03GH
9.000₫
Chi tiết
IRF1404S IRF1404
11.000₫
Chi tiết
IRF2804S IRF2804
15.000₫
Chi tiết
IRF540S SMD IRF540
10.000₫
Chi tiết
STK0760F - 7A 600V
16.000₫
Chi tiết
20N60C FQPF20N60
9.000₫
Chi tiết
IRFZ34N
9.000₫
Chi tiết
IRFU120N IRF120 FU120N
12.000₫
Chi tiết
18N50 FDPF18N50 Original
25.000₫
Chi tiết
2SK3918 K3918
9.000₫
Chi tiết
SVF12N65F 12N65F
16.000₫
Chi tiết
IRF2805 - 55V 135A
19.000₫
Chi tiết
75NF75 - 75V 80A
6.000₫
Chi tiết
20N60C3
Hết hàng
Chi tiết