Linh kiện điện tử - LED quảng cáo - Thiết bị công nghiệp - Sửa chữa điện tử công nghiệp. Nhận đặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử từ nước ngoài. Đ/c : 816 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

THẠCH ANH DAO ĐỘNG

THẠCH ANH 11.0592
1.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 12MHZ
1.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 13.560
2.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH 16MHZ
1.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 1MHZ
8.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH 20MHZ
1.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 22.1184
2.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH 24MHZ
2.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH 25MHZ
2.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 2MHZ
8.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH 32.768KHZ
1.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 40MHZ
12.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH 4MHZ
1.500₫
Chi tiết
THẠCH ANH 7.2MHZ
4.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH G26.590
4.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH H3.686E4
4.000₫
Chi tiết
THẠCH ANH R315MHZ
5.000₫
Chi tiết