IC DAC - ADC

ADC0832CCN ADC0832 DIP-8
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
CS5532BSZ CS5532ASZ CS5532
230.000₫ 207.000₫
Chi tiết
TLC7524
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
PT2399
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
DAC0832LCN DAC0832
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
ADC0809CCN
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
ADC0831BCN ADC0831
65.000₫ 58.500₫
Chi tiết
TLC7524C
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết