TỤ KHÔNG PHÂN CỰC

TỤ GỐM 150pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 470pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 27pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 47pF - 50V
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 5UF - 275V 400V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 4UF - 275V 400V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 0.33UF - 1200V
14.000₫ 12.600₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 0.27UF - 1200V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ BẾP TỪ 2UF - 275V
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
TỤ 16V220UF 227 220UF D7343
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
TỤ 25V10UF 106E 10UF A3216
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
TỤ 16V10UF SMD TỤ DÁN
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
TỤ CBB223J-100V (22NF;0.022UF)
1.000₫ 900₫
Chi tiết
TỤ CBB473K-630V (47NF;0.047UF)
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
TỤ CBB474J-400V (470NF;0.47UF)
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ CBB105J-100V (1UF)
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
TỤ CBB101J-100V (100PF; 0.1NF)
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
TỤ CBB473J-100V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
TỤ NGẬM AM CB661 18UF-450V
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
TỤ NGẬM AM CB661 12UF-450V
35.000₫ 31.500₫
Chi tiết
TỤ CBB 104J (100NF) - 100V
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
TỤ CBB 102J (1NF) - 100V
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
TỤ CERAMIC 1NF - 102
500₫ 450₫
Chi tiết
TỤ GỐM 1nF (102)
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 220pF
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 100pF
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 20pF
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 15pF
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ GỐM 10pF
100₫ 90₫
Chi tiết
TỤ XOAY 10pF
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
TỤ XOAY 50pF
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết