TỤ KHÔNG PHÂN CỰC

TỤ GỐM 103
100₫
Chi tiết
TỤ 2A222J -100V
1.000₫
Chi tiết
TỤ GỐM 220pF
100₫
Chi tiết
TỤ GỐM 100pF
100₫
Chi tiết
TỤ GỐM 20pF
100₫
Chi tiết
TỤ GỐM 15pF
100₫
Chi tiết
TỤ GỐM 10pF
100₫
Chi tiết
TỤ XOAY 10pF
2.500₫
Chi tiết
TỤ XOAY 50pF
3.000₫
Chi tiết