Linh kiện điện tử - LED quảng cáo - Thiết bị công nghiệp - Sửa chữa điện tử công nghiệp. Nhận đặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử từ nước ngoài. Đ/c : 816 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

ĐIỆN TRỞ

BIẾN TRỞ 100K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 10K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 1K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 20K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 250K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 2K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 500K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 50K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 50K
2.800₫
Chi tiết
BIẾN TRỞ 5K
2.800₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10W 0.5R
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10W 10R
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10W 2K
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 10W 5R
4.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 20W 1K
10.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 25W 5R
18.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 50W 10R
20.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 50W 1R
20.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5W 100R
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5W 10R
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5W 1K
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5W 2.2R
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5W 20R
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5W 47R
2.000₫
Chi tiết
ĐIỆN TRỞ 5W 5R
2.000₫
Chi tiết