THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

6RI100G-160 ( 100A-1600V)
250.000₫
Chi tiết
BIẾN TẦN DANFOSS VLT2900
2.700.000₫
Chi tiết
BRAKE PACK SB50
450.000₫
Chi tiết
CB 3 PHA 50A - NF50-CB
550.000₫
Chi tiết
CÔNG TẮC HÀNH TRÌNH 1A-250VAC
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
ECOSTEP 100-AA-000-004
1.500.000₫
Chi tiết
GEMINI SERVO GV6
2.500.000₫
Chi tiết
IGBT CM25MD-24H
1.200.000₫
Chi tiết
INVERTER SOUER 1000W
690.000₫
Chi tiết
MR-J2S-40B
1.500.000₫
Chi tiết
MR-J2S-70B-U006
2.500.000₫
Chi tiết
MTC160TS120
Call
Chi tiết