IC TẠO NGUỒN - ỔN ÁP

5M0365R
18.000₫
Chi tiết
5M0365R KA5M0365RN
30.000₫
Chi tiết
78L05 7805 SOT-89
2.000₫
Chi tiết
78L12 7812
1.000₫
Chi tiết
78M05
1.500₫
Chi tiết
79L05
2.000₫
Chi tiết
79L09
2.000₫
Chi tiết
79L12
2.000₫
Chi tiết
79L15
2.000₫
Chi tiết
7M0880
150.000₫
Chi tiết
A6061H
16.000₫
Chi tiết
AMS1117 - 3.3V SMD
1.000₫
Chi tiết
AMS1117-5.0
1.000₫
Chi tiết
CA3140 CA3140E
9.000₫
Chi tiết
DK112 DIP8
5.500₫
Chi tiết
DK1203 DIP8
4.500₫
Chi tiết
DK124 DIP8-24W
5.500₫
Chi tiết
DL0165R
25.000₫
Chi tiết
FAN7530
15.000₫
Chi tiết
HA17741 DIP-8
6.000₫
Chi tiết
ICL7660
6.500₫
Chi tiết
IR2108S
20.000₫
Chi tiết
IR21571
32.000₫
Chi tiết
IR2302S
28.000₫
Chi tiết
IR4427S ORIGINAL
15.000₫
Chi tiết
ISO1050DUBR IS01050
25.000₫
Chi tiết
ISO124P ISO124
90.000₫
Chi tiết
KA7810
10.000₫
Chi tiết
KA7815
3.500₫
Chi tiết
KA7909
6.000₫
Chi tiết
L7805CV L7805
2.500₫
Chi tiết
L7806CV
3.000₫
Chi tiết
L7808CV
3.000₫
Chi tiết
L7809CV LM7809 L7809
3.500₫
Chi tiết
L7812 SMD
4.500₫
Chi tiết
L7812CV
2.500₫
Chi tiết
L7815 LM7815 7815
5.000₫
Chi tiết
L7824CV
4.000₫
Chi tiết
L7905CV
4.000₫
Chi tiết
L7906CT
8.000₫
Chi tiết
L7912CV L7912 LM7912
4.500₫
Chi tiết
L7915CV
4.000₫
Chi tiết
LA78040
24.000₫
Chi tiết
LM1084IT - 3.3
10.000₫
Chi tiết
LM1084IT-5.0
10.000₫
Chi tiết
LM1086IS - 3.3
10.000₫
Chi tiết
LM1086IS - ADJ
10.000₫
Chi tiết
LM1086IS-5.0
10.000₫
Chi tiết
LM1086IT-ADJ
10.000₫
Chi tiết
LM1117 - 3.3
6.000₫
Chi tiết
LM1117 - 5.0
6.000₫
Chi tiết
LM117T-3.3
7.000₫
Chi tiết
LM117T-5.0
7.500₫
Chi tiết
LM117T-ADJ
7.500₫
Chi tiết
LM1875
20.000₫
Chi tiết
LM1875T
25.000₫
Chi tiết
LM2575T-5.0
7.000₫
Chi tiết
LM2576HVT-ADJ
12.000₫
Chi tiết
LM2576S - 5.0 LM2576
5.500₫
Chi tiết
LM2576T-ADJ
12.000₫
Chi tiết
LM2596S - 3.3
7.500₫
Chi tiết
LM2596T-12E1
11.000₫
Chi tiết
LM2596T-5.0
6.000₫
Chi tiết
LM2596T-ADJ
12.000₫
Chi tiết
LM2596T-ADJE1
9.000₫
Chi tiết
LM2940CT-12
7.000₫
Chi tiết
LM2940CT-5.0
6.000₫
Chi tiết