IC TẠO NGUỒN - ỔN ÁP

0B2C
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
5M0365R
27.000₫ 24.300₫
Chi tiết
5M0365R KA5M0365RN
42.000₫ 37.800₫
Chi tiết
78L05 7805
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
78L05 7805 SOT-89
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
78L12 7812
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
78M05
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
79L05
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
79L15
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
7M0880
150.000₫ 135.000₫
Chi tiết
A6061H STR-A6061H STR-A606H
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
ASM1117-5.0
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
CA3140 CA3140E
16.000₫ 14.400₫
Chi tiết
CA3140AMZ CA3140AM CA3140 SMD - SOP8
32.000₫ 28.800₫
Chi tiết
DK112 DIP8
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
DK1203 DIP8
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
DK124 DIP8-24W
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
DL0165R
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
FAN7530
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
FSD210 DIP7
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
HA17741 DIP-8
6.500₫
Chi tiết
IC NGUỒN 5M0380R - 5M0380
55.000₫ 49.500₫
Chi tiết
IC NGUỒN BẾP TỪ - FSD200
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
IR2108S
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
IR21571
40.000₫ 36.000₫
Chi tiết
IR2302S
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
IR4427S ORIGINAL
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
ISO1050DUBR IS01050
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
ISO124P ISO124
200.000₫ 180.000₫
Chi tiết
KA7810
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
KA7815
3.500₫ 3.150₫
Chi tiết
KA7909
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
L7805CV L7805
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
L7806CV
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
L7808CV
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
L7809CV LM7809 L7809
3.500₫ 3.150₫
Chi tiết
L7812 SMD
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
L7812CV
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
L7815 LM7815 7815
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
L7824CV
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
L7905CV
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
L7906CT
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
L7912CV L7912 LM7912
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
L7915CV
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
LA78040
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết
LM1084IT - 3.3
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM1084IT-5.0
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM1086IS - 3.3
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM1086IS - ADJ
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM1086IS-5.0
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM1086IT-ADJ
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
LM1117 - 3.3
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
LM1117 - 5.0
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
LM117T-3.3
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
LM117T-5.0
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
LM117T-ADJ
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
LM1875
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
LM1875T
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
LM2575T-5.0
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
LM2576HVT-ADJ
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LM2576S - 5.0 LM2576
5.500₫ 4.950₫
Chi tiết
LM2576T-ADJ
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LM2596S - 3.3
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
LM2596T-12E1
11.000₫ 9.900₫
Chi tiết
LM2596T-5.0
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
LM2596T-ADJ
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LM2596T-ADJE1
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
LM2940CT-12
7.000₫ 6.300₫
Chi tiết
LM2940CT-5.0
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
LM2940S - 12.0
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
LM2940S - 5.0
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
LM2941S
14.000₫ 12.600₫
Chi tiết