IC ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

ULN2804APG ORIGINAL
15.000₫
Chi tiết
L9110H ORIGINAL
12.000₫
Chi tiết
IR2133S
36.000₫
Chi tiết
IR2136S ORIGINAL
25.000₫
Chi tiết
TCA785P
20.000₫
Chi tiết
ULN2068B
75.000₫
Chi tiết
ULN2803APG
6.000₫
Chi tiết
ULN2003A
4.000₫
Chi tiết
L9110S
6.000₫
Chi tiết
ULN2803AG
4.000₫
Chi tiết
L298N
32.000₫
Chi tiết
L297
43.000₫
Chi tiết
L293D
24.000₫
Chi tiết