IC ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

ULN2804APG ORIGINAL
15.000₫ 13.500₫
Chi tiết
L9110H ORIGINAL
12.000₫ 10.800₫
Chi tiết
IR2133S
70.000₫ 63.000₫
Chi tiết
IR2136S ORIGINAL
50.000₫ 45.000₫
Chi tiết
IR2130S ORIGINAL - 3 PHASE BRIGDE DRIVER
155.000₫ 139.500₫
Chi tiết
TCA785P
20.000₫ 18.000₫
Chi tiết
ULN2068B
75.000₫ 67.500₫
Chi tiết
ULN2803APG
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
ULN2003A
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
L9110S
6.000₫ 5.400₫
Chi tiết
ULN2803AG
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
L298N
32.000₫ 28.800₫
Chi tiết
L297
43.000₫ 38.700₫
Chi tiết
L293D
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết