Nguồn xung - Adapter

NGUỒN 24V - 20A 
430.000₫
Chi tiết
NGUỒN LED  12V 30A DẸP
210.000₫
Chi tiết
NGUỒN 24V - 15A 
320.000₫
Chi tiết
NGUỒN XUNG 24V-10A
270.000₫
Chi tiết
NGUỒN XUNG 24V-5A
175.000₫
Chi tiết
NGUỒN XUNG 5V20A
155.000₫
Chi tiết
ADAPTER 5V 10A 
120.000₫
Chi tiết
NGUỒN 12V 10A DẸP
120.000₫
Chi tiết
ADAPTER 24V2A
70.000₫
Chi tiết
NGUỒN XUNG 12V 5A
85.000₫
Chi tiết
ADAPTER 12V 5A 
65.000₫
Chi tiết
ADAPTER 12V-5A
65.000₫
Chi tiết
ADPATER 5V 3A
45.000₫
Chi tiết
NGUỒN XUNG 12V 2A
60.000₫
Chi tiết
NGUỒN LED 12V 2A
70.000₫
Chi tiết
ADAPTER 12V 3A 
55.000₫
Chi tiết
ADPATER 12V-3A
50.000₫
Chi tiết
ADPATER 5V 2A
35.000₫
Chi tiết
NGUỒN XUNG 12V 2A
60.000₫
Chi tiết
ADAPTER 5V 1A
30.000₫
Chi tiết
ADAPTER 9V-800MA HKA
50.000₫
Chi tiết
ADPATER 5V - 1500MA
35.000₫
Chi tiết
ADAPTER 5V-500MA
25.000₫
Chi tiết
ADAPTER 9V2A
30.000₫
Chi tiết
NGUỒN TỔ ONG 12V 40A
310.000₫
Chi tiết
NGUỒN TỔ ONG 12V 33A
230.000₫
Chi tiết
NGUỒN XUNG 5V 70A
230.000₫
Chi tiết
ADAPTER 12V 2A
40.000₫
Chi tiết
Adapter 5V 5A
65.000₫
Chi tiết
ADAPTER 12V 2A
45.000₫
Chi tiết