Linh kiện điện tử Đà Nẵng Arduino Uno R3 Arduino Đà Nẵng Kit học tập Arduino Led Quảng cáo Đà Nẵng

Linh kiện điện tử - Arduino - Module Arduino - LED quảng cáo

HÚT CHÌ LỚN GS- 150
90.000₫
Chi tiết
PIN 3V CR2016
7.000₫
Chi tiết
ĐẾ PIN 1.5V (3 VIÊN)
14.000₫
Chi tiết
PIN AG13
5.000₫
Chi tiết
MŨI KHOAN 1.5MM
3.000₫
Chi tiết
MŨI KHOAN 0.6MM
2.000₫
Chi tiết
CD4047 ORIGINAL
9.500₫
Chi tiết
TỤ GỐM 103
100₫
Chi tiết
NÚM TRỞ WXD3-13-2W
5.000₫
Chi tiết
TỤ 10000UF - 50V
35.000₫
Chi tiết
IRF3205 ORIGINAL
12.000₫
Chi tiết
ĐẾ BUS 4 VH3.96
1.000₫
Chi tiết
ĐẾ BUS 2 VH3.96
510₫
Chi tiết
1N4148 SMD
300₫
Chi tiết
79L12
2.000₫
Chi tiết
LM317L TO 92
2.500₫
Chi tiết
79L09
2.000₫
Chi tiết
MAX232ESE SMD ORIGINAL
20.000₫
Chi tiết
TLP557
12.000₫
Chi tiết
TLP521-2
6.000₫
Chi tiết
TLP521-2 SMD
6.000₫
Chi tiết
TỤ 6.8UF - 400V
2.500₫
Chi tiết