MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200D / TCS230

  • Kho hàng: Còn hàng
  • Thương hiệu: Chính hãng
115.000₫

MODULE CẢM BIẾN MÀU TCS3200D/TCS230

THÔNG SỐ KỸ THUẬT :

Điện áp cung cấp: Từ  2.7V đến 5V
Khoảng cách phát hiện tối ưu: 10 mm
Giao tiếp : Digital 
Độ phân giải cao chuyển đổi cường độ ánh sáng thành tần số

ỨNG DỤNG : 

Áp dụng để phân loại màu sắc, cảm ứng và hiệu chuẩn ánh sang mặt trời, kiểm tra dải đọc, kiểm tra màu sắc phù hợp.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI  CẢM BIẾN MÀU SẮC TCS230 VỚI ARDUINO NANO:

CODE MẪU :

/*
  VCC               5V
  GND               GND
  s0                8
  s1                9
  s2                10
  s3                11
  OUT               12
  OE                GND
*/
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int s0 = 8;
const int s1 = 9;
const int s2 = 10;
const int s3 = 11;
const int out = 12;
// LED pins connected to Arduino
int redLed = 2;
int greenLed = 3;
int blueLed = 4;
// Variables
int red = 0;
int green = 0;
int blue = 0;
void color()
{
  digitalWrite(s2, LOW);
  digitalWrite(s3, LOW);
  //count OUT, pRed, RED
  red = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(s3, HIGH);
  //count OUT, pBLUE, BLUE
  blue = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
  digitalWrite(s2, HIGH);
  //count OUT, pGreen, GREEN
  green = pulseIn(out, digitalRead(out) == HIGH ? LOW : HIGH);
}
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print("DIEN TU VIETNIC");
  delay(1000);
  lcd.clear();
  pinMode(s0, OUTPUT);
  pinMode(s1, OUTPUT);
  pinMode(s2, OUTPUT);
  pinMode(s3, OUTPUT);
  pinMode(out, INPUT);
  pinMode(redLed, OUTPUT);
  pinMode(greenLed, OUTPUT);
  pinMode(blueLed, OUTPUT);
  digitalWrite(s0, HIGH);
  digitalWrite(s1, HIGH);
}
void loop()
{
  color();
  Serial.print("R Intensity:");
  Serial.print(red, DEC);
  Serial.print(" G Intensity: ");
  Serial.print(green, DEC);
  Serial.print(" B Intensity : ");
  Serial.print(blue, DEC);
  //Serial.println();
  if (red < blue && red < green && red < 20)
  {
    Serial.println(" - (Red Color)");
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("Red Color");
    delay(1000);
    lcd.clear();
    digitalWrite(redLed, HIGH); // Turn RED LED ON
    digitalWrite(greenLed, LOW);
    digitalWrite(blueLed, LOW);
  }
  else if (blue < red && blue < green)
  {
    Serial.println(" - (Blue Color)");
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("Blue Color");
    delay(1000);
    lcd.clear();
    digitalWrite(redLed, LOW);
    digitalWrite(greenLed, LOW);
    digitalWrite(blueLed, HIGH); // Turn BLUE LED ON
  }
  else if (green < red && green < blue)
  {
    Serial.println(" - (Green Color)");
    lcd.setCursor(3, 0);
    lcd.print("Green Color");
    delay(1000);
    lcd.clear();
    digitalWrite(redLed, LOW);
    digitalWrite(greenLed, HIGH); // Turn GREEN LED ON
    digitalWrite(blueLed, LOW);
  }
  else {
    Serial.println();
  }
  delay(300);
  digitalWrite(redLed, LOW);
  digitalWrite(greenLed, LOW);
  digitalWrite(blueLed, LOW);
}

 Linh kiện điện tử vietnic. Cung cấp các loại mạch Arduino như Arduino Uno R3, Arduino Mega2560, Arduino nano, Arduino Promini, Board phát triển Arduino, KIT học tập Arduino, KIT phát triển, Module cảm biến, Board mạch IoT, Phụ kiện Arduino, Robotics, module chuyển mạch...

 Cung cấp linh kiện điện tử, board mạch thí nghiệm, KIT arduino cho giáo dục, học tập, cơ sở sản xuất, nghiên cứu và thí nghiệm

 Đặt hàng các loại linh kiện, module theo yêu cầu

 

 

 

Xem thêm Thu gọn

SẢN PHẨM BẠN VỪA XEM

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng - Giá trị đơn hàng tối thiểu 100,000 vnđ. Quý khách vui lòng chọn mua thêm sản phẩm. Xin cảm ơn!( Sản phẩm)