MODULE GPS NEO-6M + ĂNGTEN

  • Kho hàng: Còn hàng
  • Thương hiệu: Đang cập nhật
115.000₫

MODULE GPS NEO-6M + ĂNGTEN

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Điện áp hoạt động : 3.3V - 5V.

- Kích thước : 23mm x 30mm . 

- Giao tiếp : UART.

ỨNG DỤNG

- Xác định tọa độ (kinh tuyến, vĩ tuyến) hiện tại của module trên bề mặt trái đất với sai số nhỏ nhất < 1m.

- Có thể tính toán ra tốc độ di chuyển, hướng di chuyển của vật thể được gắn module GPS.

- Chỉ cần 3 vệ tinh là bạn có thể xác định được tọa độ, chỉ cần 4 vệ tinh là bạn có thể xác định được độ cao hiện tại so với mực nước biển.

SƠ ĐỒ KẾT NỐI 

MODULE GPS NEO-6M

CODE MẪU 

// Interfacing Arduino with NEO-6M GPS module

#include <TinyGPS++.h>           // Include TinyGPS++ library
#include <SoftwareSerial.h>      // Include software serial library

TinyGPSPlus gps;

#define S_RX    4                // Define software serial RX pin
#define S_TX    3                // Define software serial TX pin

SoftwareSerial SoftSerial(S_RX, S_TX);    // Configure SoftSerial library

void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
  SoftSerial.begin(9600);
}

void loop() {

  while (SoftSerial.available() > 0) {

    if (gps.encode(SoftSerial.read())) {

      if (gps.location.isValid()) {
        Serial.print("Latitude   = ");
        Serial.println(gps.location.lat(), 6);
        Serial.print("Longitude  = ");
        Serial.println(gps.location.lng(), 6);
      }
      else
        Serial.println("Location Invalid");

      if (gps.altitude.isValid()) {
        Serial.print("Altitude   = ");
        Serial.print(gps.altitude.meters());
        Serial.println(" meters");
      }
      else
        Serial.println("Altitude Invalid");

      if (gps.speed.isValid()) {
        Serial.print("Speed      = ");
        Serial.print(gps.speed.kmph());
        Serial.println(" kmph");
      }
      else
        Serial.println("Speed Invalid");

      if (gps.time.isValid()) {
        Serial.print("Time (GMT) : ");
        if (gps.time.hour() < 10)     Serial.print("0");
        Serial.print(gps.time.hour());
        Serial.print(":");
        if (gps.time.minute() < 10)   Serial.print("0");
        Serial.print(gps.time.minute());
        Serial.print(":");
        if (gps.time.second() < 10)   Serial.print("0");
        Serial.println(gps.time.second());
      }
      else
        Serial.println("Time Invalid");

      if (gps.date.isValid()) {
        Serial.print("Date       : ");
        if (gps.date.day() < 10)      Serial.print("0");
        Serial.print(gps.date.day());
        Serial.print("/");
        if (gps.date.month() < 10)    Serial.print("0");
        Serial.print(gps.date.month());
        Serial.print("/");
        Serial.println(gps.date.year());
      }
      else
        Serial.println("Date Invalid");

      if (gps.satellites.isValid()) {
        Serial.print("Satellites = ");
        Serial.println(gps.satellites.value());
      }
      else
        Serial.println("Satellites Invalid");

    }

  }

}

Xem thêm Thu gọn

SẢN PHẨM BẠN VỪA XEM

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

GIỎ HÀNG - Quý khách vui lòng đặt hàng >=100.000đ trước khi tiến hành đặt hàng. Xin cảm ơn!( Sản phẩm)