MODULE WIFI Goouuu-S1 ESP8266

  • Hãng sản xuất : Chính hãng
  • Tình trạng : Có sẵn
Giá bán: 115.000₫


MODULE WIFI GOOUU-S1 ESP8266

- MODULE WIFI GOOUU-S1 ESP8266 Phát Triển Dựa Trên Nền API ESP8266, Tương Thích Với NODEMCU,

ARDUINO, Lập Trình Ứng Dụng ARDUINO IDE

- Hỗ Trợ WITTY CLOUD Và ALI CLOUD 

- Được Ứng Dụng Trong Công Nghệ IoT Như Xây Dựng Mạng Lưới Thông Minh, Điều Khiển Tự Động Qua Internet, Hệ

Thống Thông Minh Tại Nhà, Bảo Mật,và Một Số Ứng Dụng Khác..

Thông Số Kỹ Thuật : 

- Nhiệt Độ Làm Việc: -20 - 70 ° C

- CPU Tensilica L106

- RAM 36KB (có sẵn)

- Flash 32Mbit

- 802.11 b / g / n

- Vi Xử Lý L106 - 32-bit MCU, 16-bit, Tần Số 80 MHz và 160MHz, RTOS

- WIFI @ 2,4 GHz, Chế Độ Bảo Mật WPA / WPA2

- Built-in 10 Bit  ADC

- Giao Thức TCP / IP

- Hỗ Trợ STA / AP / STA + AP 

 

 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sản phẩm liên quan