QUẠT ĐIỆN - PHUN SƯƠNG

BU806 NPN 8A/200V
7.500₫ 6.750₫
Chi tiết
ĐẦU TẠO ẨM ĐƯỜNG KÍNH 20MM
30.000₫ 27.000₫
Chi tiết
TỤ NGẬM AM CB661 12UF-450V
35.000₫ 31.500₫
Chi tiết
TỤ NGẬM AM CB661 18UF-450V
45.000₫ 40.500₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 1.5UF-450V
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết
TỤ QUẠT 2UF - 450V
10.000₫ 9.000₫
Chi tiết