CẦU CHÌ

CẦU CHÌ 0.5A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 10A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 10A-250V
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 15A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 1A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 1A-250V
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 20A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 2A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 2A-250V (3*10MM)
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 30A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 3A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ 5A-250V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
CẦU CHÌ DC 20A
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
CẦU CHÌ DC 25A
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
CẦU CHÌ DC 30A
8.000₫ 7.200₫
Chi tiết
CẦU CHÌ NHIỆT  250V10A 192 ĐỘ
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
CẦU CHÌ RÂU 3A 250V
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết
CẦU CHÌ RXEF050 ( 72V-0.5A )
3.500₫ 3.150₫
Chi tiết
CẦU CHÌ RXEF110 ( 72V-1.1A )
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
CẦU CHÌ SMD 2A 125V
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
CẦU CHÌ SMD 4A 125V
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
CẦU CHÌ TRÒN T5A 250V T5A
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
ĐẾ CẦU CHÌ 10A-250V
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
ĐẾ CẦU CHÌ 5*20MM
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
ĐẾ CẦU CHÌ BLX-A (5*20MM)
1.000₫ 900₫
Chi tiết
ĐẾ CẦU CHÌ ĐƠN
1.000₫ 900₫
Chi tiết
ĐẾ CẦU CHÌ KHỐI 5*20MM
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết