DIODE THƯỜNG

1N4001
400₫ 360₫
Chi tiết
1N4007
400₫ 360₫
Chi tiết
1N4007 M7
500₫ 450₫
Chi tiết
1N4007WS T7
1.000₫ 900₫
Chi tiết
1N5391
1.000₫ 900₫
Chi tiết
1N5399
1.000₫ 900₫
Chi tiết
1N5819 - SMD
1.000₫ 900₫
Chi tiết
DIODE 1N5408 - 3A/1000V
1.000₫ 900₫
Chi tiết
DIODE 6A10 - 6A/1000V
2.500₫ 2.250₫
Chi tiết
DIODE TVS BYV96E
9.000₫ 8.100₫
Chi tiết
DIODE TVS P6KE51A - 8.6A 600W
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết
FR207
500₫ 450₫
Chi tiết
MUR1100
5.000₫ 4.500₫
Chi tiết
MUR4100E
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
MUR460
3.000₫ 2.700₫
Chi tiết