BOARD STM32F103C8T6 MINI

  • Hãng sản xuất : Chính hãng
  • Mã sản phẩm : R89
  • Tình trạng : Có sẵn
Giá bán: 58.000₫


BOARD STM32F103C8T6 MINI

KIT STM32F103C8T6 MINI

- Kit STM32F103 MINI thiết kế đơn giản, sử dụng VĐK 32bit của STM32F103C8T6

- Kích thước: 23 x 55 mm

- Các loại mạch nạp hỗ trợ:

   + ST - Link

   + J - Link

   + USB TO COM

* Nạp theo chuẩn SWD bằng mạch nạp ST - Link nối dây như sau:

   TCK --- SWCLK

   TMS --- SWDIO

   GND --- GND

   3.3V --- 3.3V   (sử dụng nguồn 3.3V khi dùng mạch nạp ST - Link)

KIT STM32F103C8T6

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Chip vi điều khiển : STM32F103C8T6

- Điện áp cấp : 3.3V - 300mA

- Số chân: 48

- Lõi: Cortex- M3

- Tần số làm việc: 72MHz

- Tài nguyên lưu trữ: 64K Byte Flash, 20KByte SRAM

- Giao diện: 2x SPI, 3x USART, 2x I2C, 1x CAN, 37x I / O 

- Chuyển đổi từ analog sang digital: 2x ADC (12 bit / 16 kênh)

- Bộ hẹn giờ: 3 bộ định thời bình thường 1 bộ hẹn giờ nâng cao

- Gỡ lỗi tải xuống: Hỗ trợ gỡ lỗi tải xuống giao diện JTAG / SWD, hỗ trợ IAP.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.