Module Arduino Ethernet W5100

  • Hãng sản xuất : Chính hãng
  • Mã sản phẩm : R112
  • Tình trạng : Có sẵn
Giá bán: 155.000₫


ARDUINO ETHERNET W5100

Arduino Ethernet W5100 là module mở rộng hỗ trợ cho Arduino kết nối với internet. Có thể đơn giản như web server. Được ứng dụng nhiều ngày nay trong công nghệ Internet Of Things ( IoT). Điều khiển và giám sát thiết bị thông qua internet

- Điện áp hoạt động : 5VDC Nguồn cấp từ mạch Arduino

- Chip Ethernet: W5100 - 16KB

- Tốc độ kết nối: 10/100Mb, Kết nối qua cổng SPI với Arduino

Arduino Ethenet W5100

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.