MODULE SIM800L

  • Kho hàng: Còn hàng
  • Thương hiệu: Chính hãng
130.000₫

MODULE SIM800L

Module SIM800L

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  • Điện áp hoạt động : 3.7V-4.2V.
  • Kích thước : 25mm x 22mm.
  • Dòng hoạt động : 100mA - 1A.
  • Dòng chờ : 10mA.

ỨNG DỤNG

  • Sữ dụng để cảnh báo từ xa thông qua mạng di dộng.
  • Điều khiển các thiết bị từ xa bằng cách sữ dụng SMS hoặc gọi điện thoại.
  • Phù hợp để sử dụng trong mục đích nghiên cứu học tập .

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

CODE MẪU 

// VCC -  5v
// GND  -  GND
// Tx  -  10
// Rx  -  11

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sim(10, 11);
int _timeout;
String _buffer;
String number = "+84985443701"; //-> change with your number
void setup() {
  delay(7000); //delay for 7 seconds to make sure the modules get the signal
  Serial.begin(9600);
  _buffer.reserve(50);
  Serial.println("Sistem Started...");
  sim.begin(9600);
  delay(1000);
  Serial.println("Type s to send an SMS, r to receive an SMS, and c to make a call");
}
void loop() {
  if (Serial.available() > 0)
    switch (Serial.read())
    {
      case 's':
        SendMessage();
        break;
      case 'r':
        RecieveMessage();
        break;
      case 'c':
        callNumber();
        break;
    }
  if (sim.available() > 0)
    Serial.write(sim.read());
}
void SendMessage()
{
  //Serial.println ("Sending Message");
  sim.println("AT+CMGF=1");    //Sets the GSM Module in Text Mode
  delay(1000);
  //Serial.println ("Set SMS Number");
  sim.println("AT+CMGS="" + number + ""r"); //Mobile phone number to send message
  delay(1000);
  String SMS = "Hello, how are you?";
  sim.println(SMS);
  delay(100);
  sim.println((char)26);// ASCII code of CTRL+Z
  delay(1000);
  _buffer = _readSerial();
}
void RecieveMessage()
{
  Serial.println ("SIM800L Read an SMS");
  delay (1000);
  sim.println("AT+CNMI=2,2,0,0,0"); // AT Command to receive a live SMS
  delay(1000);
  Serial.write ("Unread Message done");
}
String _readSerial() {
  _timeout = 0;
  while  (!sim.available() && _timeout < 12000  )
  {
    delay(13);
    _timeout++;
  }
  if (sim.available()) {
    return sim.readString();
  }
}
void callNumber() {
  sim.print (F("ATD"));
  sim.print (number);
  sim.print (F(";rn"));
  _buffer = _readSerial();
  Serial.println(_buffer);
}

 

Xem thêm Thu gọn

SẢN PHẨM BẠN VỪA XEM

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Giỏ hàng - Giá trị đơn hàng tối thiểu 100,000 vnđ. Quý khách vui lòng chọn mua thêm sản phẩm. Xin cảm ơn!( Sản phẩm)