DỤNG CỤ LÀM MẠCH

JACK NGUỒN DC-022
2.500₫
Chi tiết
HỘP ĐỰNG RFID
60.000₫
Chi tiết
MỎ HÀN CHÌ SOUER 60W
69.000₫
Chi tiết
MỎ HÀN CHÌ SOUER 40W
62.000₫
Chi tiết
CHÌ HÀN 100G 1MM
71.000₫
Chi tiết
NHÍP
15.000₫
Chi tiết
CHÌ HÀN 450G 0.8MM
250.000₫
Chi tiết
ĐỒNG HỒ KIM DE-960TR
150.000₫
Chi tiết
ĐỒNG HỒ KIM MF47C
420.000₫
Chi tiết
ĐỒNG HỒ SỐ ZT100
410.000₫
Chi tiết
ĐẾ MỎ HÀN
27.000₫
Chi tiết
HÚT CHÌ Y01-3 22CM
39.000₫
Chi tiết
MỞ HÀN MẠCH
25.000₫
Chi tiết
GIẤY IN MẠCH
1.500₫
Chi tiết
DAO CẮT MẠCH
20.000₫
Chi tiết
BỘ KHOAN MINI
200.000₫
Chi tiết
MỠ HÀN
25.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN NHỌN 60W
17.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN NHỌN 40W
15.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN DAO 60W
17.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN DAO 40W
15.000₫
Chi tiết
MỎ HÀN BEST 60W
65.000₫
Chi tiết
MỎ HÀN BEST 40W
60.000₫
Chi tiết
ETO MINI
75.000₫
Chi tiết
KẸP CÁ SẤU 1 MÉT
20.000₫
Chi tiết
BỘ VÍT MINI
50.000₫
Chi tiết
MŨI KHOAN 1.2mm
2.500₫
Chi tiết
MŨI KHOAN 1.0mm
2.000₫
Chi tiết
SÚNG BẮN KEO - HLE20W
48.000₫
Chi tiết