DỤNG CỤ LÀM MẠCH

MỞ HÀN MẠCH
25.000₫
Chi tiết
GIẤY IN MẠCH
1.500₫
Chi tiết
DAO CẮT MẠCH
20.000₫
Chi tiết
BỘ KHOAN MINI
200.000₫
Chi tiết
MỠ HÀN
25.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN NHỌN 60W
17.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN NHỌN 40W
15.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN DAO 60W
17.000₫
Chi tiết
MŨI HÀN DAO 40W
15.000₫
Chi tiết
MỎ HÀN BEST 60W
65.000₫
Chi tiết
MỎ HÀN BEST 40W
60.000₫
Chi tiết
ETO MINI
75.000₫
Chi tiết
KẸP CÁ SẤU 1 MÉT
20.000₫
Chi tiết
BỘ VÍT MINI
50.000₫
Chi tiết
MŨI KHOAN 1.2mm
2.500₫
Chi tiết
MŨI KHOAN 1.0mm
2.000₫
Chi tiết
SÚNG BẮN KEO - HLE20W
48.000₫
Chi tiết
BOARD HÀN MẠCH 9*15CM
16.000₫
Chi tiết
BOARD TEST MB-102
22.000₫
Chi tiết
HÚT CHÌ NHỎ
35.000₫
Chi tiết
BOARD TEST MẠCH
30.000₫
Chi tiết
HÚT CHÌ LỚN
45.000₫
Chi tiết
ĐẾ MỎ HÀN
27.000₫
Chi tiết