CẢM BIẾN

CS18B20 - 18B20 IC ĐO NHIỆT DALLAS
24.000₫ 21.600₫
Chi tiết
ACS712TELC ACS712 ACS712ELCTR
52.000₫ 46.800₫
Chi tiết
CẢM BIẾN QUANG ĐIỆN H42B6
6.500₫ 5.850₫
Chi tiết
CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TCRT5000
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
CẢM BIẾN HALL Y3144
4.500₫ 4.050₫
Chi tiết
LM335
17.000₫ 15.300₫
Chi tiết
LM35DZ
25.000₫ 22.500₫
Chi tiết
CẢM BIẾN TIỆM CẬN LJ12A3-4-Z/BY
120.000₫ 108.000₫
Chi tiết
LM75A
22.000₫ 19.800₫
Chi tiết
QUANG TRỞ GL5516
1.500₫ 1.350₫
Chi tiết
QUANG TRỞ  GL5626
2.000₫ 1.800₫
Chi tiết