Linh kiện điện tử - LED quảng cáo - Thiết bị công nghiệp - Sửa chữa điện tử công nghiệp. Nhận đặt hàng linh kiện, thiết bị điện tử từ nước ngoài. Đ/c : 816 Tôn Đức Thắng, P. Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

TỤ ĐIỆN

TỤ 0.1 uF - 50V
400₫
Chi tiết
TỤ 10000UF - 100V
62.000₫
Chi tiết
TỤ 1000uF - 10V
1.500₫
Chi tiết
TỤ 1000UF - 16V
1.800₫
Chi tiết
TỤ 1000UF - 35V
3.000₫
Chi tiết
TỤ 1000UF - 50V
4.000₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 100V
1.500₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 250V
10.000₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 25V
400₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 25V
500₫
Chi tiết
TỤ 100UF - 50V
1.000₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 250V
1.700₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 25V (SMD)
9.000₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 400V
2.200₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 450V
4.000₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 50V
600₫
Chi tiết
TỤ 10UF - 50V
500₫
Chi tiết
TỤ 10UF -50V (SMD)
2.000₫
Chi tiết
TỤ 1UF - 50V
300₫
Chi tiết
TỤ 1UF - 50V (SMD)
1.500₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 400V
1.000₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 50V
400₫
Chi tiết
TỤ 2.2UF - 50V
300₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 16V
2.500₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 35V
5.000₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 50V
9.000₫
Chi tiết
TỤ 2200UF - 6.3V
2.000₫
Chi tiết
TỤ 220UF - 16V
600₫
Chi tiết
TỤ 220UF - 250V
16.000₫
Chi tiết
TỤ 220UF - 25V
800₫
Chi tiết
TỤ 220UF - 25V
1.000₫
Chi tiết
TỤ 220UF - 35V
1.500₫
Chi tiết
TỤ 220UF - 50V
1.700₫
Chi tiết
TỤ 22pF - 50V
100₫
Chi tiết
TỤ 22UF - 16V
250₫
Chi tiết
TỤ 22UF - 250V
400₫
Chi tiết
TỤ 22UF - 250V
3.600₫
Chi tiết
TỤ 22UF - 400V
5.000₫
Chi tiết
TỤ 22UF - 450V
10.000₫
Chi tiết
TỤ 22UF - 50V
400₫
Chi tiết
TỤ 22UF - 50V
300₫
Chi tiết
TỤ 2J103 - 630V
1.000₫
Chi tiết
TỤ 3.3UF - 50V
400₫
Chi tiết
TỤ 3300UF - 10V
3.000₫
Chi tiết
TỤ 3300UF - 16V
3.000₫
Chi tiết
TỤ 3300UF - 6.3V
2.500₫
Chi tiết
TỤ 330UF - 16V
500₫
Chi tiết
TỤ 330UF - 25V
1.000₫
Chi tiết
TỤ 330UF - 35V
1.600₫
Chi tiết
TỤ 330UF - 50V
2.200₫
Chi tiết
TỤ 33pF
100₫
Chi tiết
TỤ 33UF - 25V
500₫
Chi tiết
TỤ 33UF - 25V (SMD)
2.000₫
Chi tiết
TỤ 33UF - 450V
12.000₫
Chi tiết
TỤ 33UF - 50V
600₫
Chi tiết
TỤ 4,7UF - 25V (SMD)
1.000₫
Chi tiết
TỤ 4.7UF - 250V
1.500₫
Chi tiết
TỤ 4.7UF - 25V
500₫
Chi tiết