Module chức năng - Module cảm biến

LCD1602 KEYPAD SHIELD
64.000₫
Chi tiết
XE ROBOT 4 BÁNH
650.000₫ 621.000₫
Chi tiết
BÁNH XE ROBOT
19.000₫
Chi tiết
BÁNH XE ĐA HƯỚNG
20.000₫
Chi tiết
COMBO 2 ĐỘNG CƠ MINI
28.000₫
Chi tiết
KHUNG XE ROBOT 3 BÁNH
115.000₫
Chi tiết
KHUNG XE ROBOT 4 BÁNH
240.000₫
Chi tiết
MODULE THYRISTOR 4000W
85.000₫
Chi tiết
MODULE SIM800L
130.000₫
Chi tiết
MODULE SIM800A
280.000₫
Chi tiết
MODULE LED GIAO THÔNG
12.000₫
Chi tiết
PAM8610 MODULE CLASS-D
45.000₫
Chi tiết
MODULE TDA2030A
20.000₫
Chi tiết
MODULE RS232 TO TTL
15.000₫
Chi tiết
JOYSTICK PS2
12.500₫
Chi tiết
CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI TCRT5000
4.000₫ 3.600₫
Chi tiết
MODULE QUANG TRỞ
11.000₫
Chi tiết
REMOTE PHÁT RF 8 KÊNH
80.000₫
Chi tiết
USB METER - OLED
150.000₫
Chi tiết
USB ĐO DÒNG SẠC
35.000₫
Chi tiết
USB TO TLL CP2102
39.000₫
Chi tiết